Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECM1SP04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych działał oraz rozwiązał funkcjonujących w ramach zarządzania kapitałem ludzkim, m.in. zagadnieł dotyczących strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i wybranych modeli, zarządzania zespołami i stresem w środowisku pracy, zarządzania kompetencjami i talentami, władzy i przywództwa, kultury organizacyjnej i kształtowania zaangażowania pracowników.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych działał oraz rozwiązał funkcjonujących w ramach zarządzania kapitałem ludzkim, m.in. zagadnieł dotyczących strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i wybranych modeli, zarządzania zespołami i stresem w środowisku pracy, zarządzania kompetencjami i talentami, władzy i przywództwa, kultury organizacyjnej i kształtowania zaangażowania pracowników.

Literatura:

Grzebyk M., Pierścieniak A., Filip P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim

w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014

Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat K., Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011

Kopeć J., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012

Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Zbiegieł-Maciąg L., Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Urbaniak B., Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

Kisiel-Dorohinicki W., Zarządzanie stresem w pracy. Tylko bez nerwów, Helion, Gliwice 2012

Czapla T.P., Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

Białas S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzykulturowym. Kulturowe uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyłski, PWN Warszawa, 2011

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kaczkowska-Serafińska
Prowadzący grup: Magdalena Kaczkowska-Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)