Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB2NP15EC-L19-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej podstaw mikroekonomii. Szczególne znaczenie ma opanowanie podstawowych pojęć i języka, którym posługuje się ta dziedzina wiedzy, a także zapoznanie się z podejściem opartym na modelach. W trakcie zajęć będą omawiane także przykłady i studia przypadków pomocne w zrozumieniu zagadnień teoretycznych.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione zagadnienia popytu i podaży, elastyczność popytu i podaży, decyzje konsumenta i producenta, struktury rynków, w tym doskonała konkurencja, monopol, konkurencja monopolistyczna.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: czym jest ekonomia. Podstawowe zasady, modele ekonomiczne.

2. Podaż i popyt

3. Kontrola cen i kwoty ilościowe: interwencja w rynek

4. Podejmowanie decyzji ekonomicznych

5. Konsument - krzywa popytu

6. Decyzje producenta - krzywa podaży

7. Struktura rynku: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna

8. Jednostki i rynki: podatki oraz handel międzynarodowy

Literatura:

Podstawowa literatura: Krugman, Paul, Wells, Robin, Mikroekonomia, PWN, 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- definiowanie podstawowych pojęć z zakresu mikroekonomii

- opisywanie, w jaki sposób działają rynki i jakie czynniki oddziaływują na nie

- opisywanie, w jaki sposób podejmowane są podstawowe decyzje ekonomiczne

Umiejętności:

- przewidywanie skutków decyzji rynkowych

- prognozowanie zmian popytu, podaży i elastyczności

- przedstawianie procesów ekonomicznych w formie graficznej

Kompetencje społeczne

- występ publiczny, argumentacja za określoną tezą i poglądem

- zdolność do dostrzegania zmian w gospodarce i dostosowywania innych wielkości do tych obserwacji

- rozumienie skutków społecznych decyzji gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (55% - ocena dostateczna)

Podwyższenie oceny jest możliwe w przypadku aktywności studenta w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wancio
Prowadzący grup: Agata Wancio, Wioletta Wieszczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Zasada
Prowadzący grup: Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Płóciennik
Prowadzący grup: Sebastian Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)