Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości-księgowy w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB3SP13FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości-księgowy w biznesie
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami, koncepcjami i zasadami rachunkowości oraz możliwościami informacyjnymi rachunkowości.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o budowie i funkcjonowaniu systemu rachunkowości, zasadami bilansowego ujmowania majątku podmiotu gospodarczego, opisem procesów gospodarczych i ich ujęciem w systemie kont księgowych, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz podstawowymi elementami sprawozdania finansowego. Wykształcenie umiejętności tworzenia użytecznych informacji ekonomicznych o podmiocie gospodarczym oraz przygotowanie do samodzielnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej i jej dalszego doskonalenia.

Literatura:

1. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017.

2. Chodoń M., Zasiewska K., Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017.

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.

Efekty uczenia się:

Zna budowę systemu rachunkowości, jej funkcje, zasady i techniki. Ma ogólną wiedzę na temat majątku przedsiębiorstwa, zna zasady sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego oraz zasady tworzenia i funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych. Ma wiedzę o rachunkowości, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych oraz rozumie relacje z innymi naukami społecznymi. Zna normy i reguły prawne, organizacyjne oraz etyczne w zakresie rachunkowości. Potrafi w poprawny sposób posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę przy podejmowaniu decyzji w praktyce zawodowej. Ma zdolność porządkowania wykonywanych zadań według stopnia ich ważności z punktu widzenia realizacji celu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - test (pytania zamknięte oraz otwarte)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chodoń
Prowadzący grup: Monika Chodoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)