Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4NP01FA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zaj?? jest zapoznanie student

Pełny opis:

Celem zaj?? jest zapoznanie student

Literatura:

Materia?y pomocnicze udost?pnione przez wyk?adowc?

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? o miejscu roli i zadaniach bankMa umiej?tno?ci dokonywania oceny gospodarki finansowej przedsi?biorstwa (organizacji gospodarczej) potrafi analizowa? relacje finansowe pomi?dzy przedsi?biorstwami bankami oraz rynkiem finansowym potrafi korzysta? z us?ug finansowych (w tym szczegMa zdolno?? porz?dkowania wykonywanych zada? wed?ug stopnia ich wa?no?ci z punktu widzenia realizacji celu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Smus
Prowadzący grup: Tomasz Smus, Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.