Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sporządzanie sprawozdań finansowych-SPEC:Rachunkowość i podatki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4NP18FA-L18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sporządzanie sprawozdań finansowych-SPEC:Rachunkowość i podatki
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Koncepcyjne i regulacyjne ramy sprawozdawczości finansowej:

- zasady i cechy sprawozdania finansowego w świetle założeń koncepcyjnych,

- nadrzędne zasady rachunkowości określone w polskim prawie bilansowym, jako odpowiednik poszczególnych zasad i cech określonych w założeniach koncepcyjnych,

- pojęcie i zasady grup i skonsolidowane sprawozdania finansowe

2. Rozliczanie transakcji w sprawozdaniach finansowych:

- rzeczowe aktywa trwałe,

- wartości niematerialne i prawne

- inwentaryzacja

- instrumenty finansowe

- rezerwy i zdarzenia po okresie sprawozdawczym

- dochody i dotacje rządowe

- transakcje w walutach obcych.

3. Przygotowanie sprawozdań finansowych:

- sporządzenie jednostek sprawozdania finansowego

- sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Literatura:

1. Sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości - wycena - prezentacja - ujawnienie, Wyd. ODDK Sp. z o.o., Gdańska 2016

2. Sprawozdawczość i analiza finansowa, J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik; Wyd. Difin, Warszawa 2017

3. Wybrane problemy sprawozdawczości i analizy finansowej, St. Sobolewska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Ma elementarna wiedzę niezbędną do pisania tekstów - zwłaszcza naukowych - zarówno w języku polskim jak też obcym, formułowania hipotez badawczych, metod ich dowodzenia, korzystania z różnorodnych materiałów źródłowych, poprawnego analizowania i wnioskowania; zna reguły prawne korzystania z cudzych utworów.

W2. Ma wystarczająco pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalności na kierunku finanse i rachunkowość umożliwiającą napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej) mi podjęcia działalności zawodowej.

Umiejętności:

U1. Potrafi efektywnie studiować na kierunku "finanse i rachunkowość" - wykorzystać nabyta wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów podstawowych, do wyboru, konwersatoriów specjalistycznych do napisana pracy dyplomowej, podjęcia pracy zawodowej czy uruchomienia własnej działalności biznesowej.

Kompetencje społeczne:

K1. Posiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej wiedzy w trakcie studiów i osiągniętych umiejętności.

K2. Potrafi formułować sądy w sprawach ekonomicznych na podstawowym poziomie (finansowych, bankowych, podatkowych rachunkowych), społecznych również światopoglądowych.

K3. Jest świadomym istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, szczególnie związanych z pisaniem prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - test z wiedzy ogólnej oraz sporządzanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Romana Pasionek, Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Pełny opis:

1. Koncepcyjne i regulacyjne ramy sprawozdawczości finansowej:

- zasady i cechy sprawozdania finansowego w świetle założeń koncepcyjnych,

- nadrzędne zasady rachunkowości określone w polskim prawie bilansowym, jako odpowiednik poszczególnych zasad i cech określonych w założeniach koncepcyjnych,

- pojęcie i zasady grup i skonsolidowane sprawozdania finansowe

2. Rozliczanie transakcji w sprawozdaniach finansowych:

- rzeczowe aktywa trwałe,

- wartości niematerialne i prawne

- inwentaryzacja

- instrumenty finansowe

- rezerwy i zdarzenia po okresie sprawozdawczym

- dochody i dotacje rządowe

- transakcje w walutach obcych.

3. Przygotowanie sprawozdań finansowych:

- sporządzenie jednostek sprawozdania finansowego

- sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Literatura:

1. Sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości - wycena - prezentacja - ujawnienie, Wyd. ODDK Sp. z o.o., Gdańska 2016

2. Sprawozdawczość i analiza finansowa, J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik; Wyd. Difin, Warszawa 2017

3. Wybrane problemy sprawozdawczości i analizy finansowej, St. Sobolewska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.