Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finance II EU finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4SE006FA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finance II EU finance
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy: Finance and Accounting 4 sem. BA ENG
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) Lecture + presentations

Wymagania (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) Everyone has to prepare a presentation on one of the topics assigned by the lecturer.

Presentation has to be accepted by the lectures.

Without accepted presentation a student will not enter the exam in the first term

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. History of economic integration in Europe

2. Delors’ reforms as the effect of Delors’ Report

3. The EU budget - history

4. The EU budget – structure of revenues and expenditures

5. The EU budget – calculation of revenues based on VAT

6. Fiscal Policy on the Treaty of the European Union

7. The Stability and Growth Pact

8. Regulations on the state aid in the context of financial crisis

9. Impact of the financial crisis on budgetary position of some Member States

10. Regulatory activities of the EU after the debt problems In Greece have been revealed

11. Cooperation of the European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund in the context of the debt crisis

12. Six Pack (five regulations and one directive)

13. Two Pack

14. Budget of the euro zone?

15. Priorities of the EU budget for 2022

16. Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness

17. The Recovery and Resilience Facility / NextGeneration EU

18. European Green Deal

19. E (environmental) S (social) and G (corporate governance)

20. Directions of changes In the Multiannual Financial Framework after 2022

2!. European Fiscal Board

Literatura: (tylko po angielsku)

A. Buckley „International finance. A practical perspective”, Pearson Education Limited 2012

J. de Haan, S. Oosterloo, D. Schoenmaker „Financial Markets and Institutions. A European Perspective”, Second Edition, Cambridge University Press 2012

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en

https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/revenue-income_en

https://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB/2019/en/GenRev.pdf

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/4/?all=1

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_enhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_en

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140429ATT83222/20140429ATT83222EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_BRI%282014%29528769

https://europa.eu/european-union/topics/bu

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/hlg_report_en.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)