Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finance II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4SE03-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finance II
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course is to deliver practical knowledge on functional and institutional aspects of international finance. Students will get acquainted with financial instruments, problems of exchange rate policy, foreign debt and functioning of international financial markets and institutions.

Pełny opis:

The course is to deliver practical knowledge on functional and institutional aspects of international finance. Students will get acquainted with financial instruments, problems of exchange rate policy, foreign debt and functioning of international financial markets and institutions.

Literatura:

A. Buckley International finance. A practical perspective, Pearson Education Limited 2012R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones World Trade and Payments: An Introduction (10th edition), Addison-Wesley 2007The Economist, Financial Times

Efekty uczenia się:

Has good understanding about the international financial relations, functioning of financial markets and its various segments. Knows world’s financial architecture and logic of economic integration.Has the ability to analyze various events taking place in international financial markets.Can determine risks related to various financial instruments.Understands that specialist knowledge and the skills acquired during their studies quickly become obsolete.Is able to make use of team work.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will incorporate two components:

class presentation and test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Michalski, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)