Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość podatkowa SPEC: Rachunkowość i finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5NP04FA-Z20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa SPEC: Rachunkowość i finanse
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowy

Założenia (opisowo):

Zajęcia umożliwią studentowi prawidłowo określać koszty i przychody podatkowe, a także naliczać podatek dochodowy oraz podatek odroczony.

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość podatkowa umożliwia prawidłową klasyfikację przychodów i kosztów w rachunkowości zarówno podatkowej, jak i finansowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień finansowych (system podatkowy w Polsce oraz rachunkowość podatkowa), umożliwiając wybranie przez studenta zagadnienia, które będzie rozwijał w pracy licencjackiej. Student będzie mógł się wykazać podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do rozumienia mechanizmów właściwych dla samych podatków, jak i ich otoczenia.

Literatura:

1. Olchowicz - Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2009,

2. Micherda B. (red.) - Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007,

3. Cebrowska T. - Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2005,

4. Turyna J. - Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2015,

5. Ustawy o PIT, CIT, Ordynacja podatkowa

www.mf.gov.pl

www.accapolska.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania i ich miejsce w systemie nauk i relacjach do innych nauk, w tym w pogłębionym stopniu zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska jakie zachodzą na gruncie gospodarki.

Egzamin końcowy P6S WG, P6S WK

Student posiada zaawansowaną znajomość współczesnych teorii nauki ekonomii i finansów, zna i rozumie występujące zależności między nimi, a także metody analiz stosowane w finansach, w tym źródła informacji wyjaśniające złożone zależności, tworzące ich podstawy teoretyczne.

Egzamin końcowy P6S WK

UMIEJĘTNOŚCI

Student posiada umiejętności samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej i rozwoju osobistego w oparciu o work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów, w tym także planować i organizować własną działalność gospodarczą. Potrafi współdziałać w zespole o charakterze interdyscyplinarnym. Egzamin końcowy P6S UU,

P6S UO

Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych, posiada orientację biznesową. Egzamin końcowy P6S UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności ich formułowania. Egzamin końcowy P6S KK

Student potrafi współorganizować inicjatywy społeczne i biznesowe oparte na wartościach etycznych i uwzględniające interes społeczny. Egzamin końcowy P6S KO

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (90%) i aktywność (10%),

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Konwersatorium

Tryb prowadzenia:

Nauczanie zdalne

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość podatkowa umożliwia prawidłową klasyfikację przychodów i kosztów w rachunkowości zarówno podatkowej, jak i finansowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień finansowych (system podatkowy w Polsce oraz rachunkowość podatkowa), umożliwiając wybranie przez studenta zagadnienia, które będzie rozwijał w pracy licencjackiej. Student będzie mógł się wykazać podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do rozumienia mechanizmów właściwych dla samych podatków, jak i ich otoczenia.

Literatura:

1. Olchowicz - Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2009,

2. Micherda B. (red.) - Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007,

3. Cebrowska T. - Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2005,

4. Turyna J. - Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2015,

5. Ustawy o PIT, CIT, Ordynacja podatkowa

www.mf.gov.pl

www.accapolska.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.