Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

VAT w rachunkowości i rozrachunki z tyt. Vat SPEC: Rachunkowość i finanse ACCA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5SP04FA-Z19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: VAT w rachunkowości i rozrachunki z tyt. Vat SPEC: Rachunkowość i finanse ACCA
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowy

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć do wyboru jest przekazanie specjalistycznej wiedzy

z zakresu rozliczania podatku VAT, dzięki której studenci będą w stanie wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie rozliczania VAT.

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwią studentom samodzielne rozliczanie podatku VAT, a także zrozumienie istoty jego nakładania i egzekwowania, co jest istotne we wspólczesnym obrocie towarowych, gdyż podatek VAT występuje w blisko 200 krajach świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy

z zakresu rozliczania podatku VAT, dzięki której studenci będą w stanie wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie rozliczania VAT.

Literatura:

1. Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów – opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017,

2. T. Krywan – VAT 2020, Infor PL S.A.,

3. www.mf.gov.pl

4. www.accapolska.pl

Efekty uczenia się:

FA-K6 – W01 Student zna i rozumie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania i ich miejsce w systemie nauk i relacjach do innych nauk, w tym w pogłębionym stopniu zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska jakie zachodzą na gruncie gospodarki.

Egzamin końcowy P6S WG, P6S WK

FA-K6 - W02 Student posiada zaawansowaną znajomość współczesnych teorii nauki ekonomii i finansów, zna i rozumie występujące zależności między nimi, a także metody analiz stosowane w finansach, w tym źródła informacji wyjaśniające złożone zależności, tworzące ich podstawy teoretyczne.

Egzamin końcowy P6S WK

UMIEJĘTNOŚCI

FA-K6 – U01 Student posiada umiejętności samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej i rozwoju osobistego w oparciu o work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów, w tym także planować i organizować własną działalność gospodarczą. Potrafi współdziałać w zespole o charakterze interdyscyplinarnym. Egzamin końcowy P6S UU,

P6S UO

FA-K6 – U02 Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych, posiada orientację biznesową. Egzamin końcowy P6S UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FA-K6 - K01 Student jest gotów formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności ich formułowania. Egzamin końcowy P6S KK

FA-K6 - K02 Student potrafi współorganizować inicjatywy społeczne i biznesowe oparte na wartościach etycznych i uwzględniające interes społeczny. Egzamin końcowy P6S KO

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach, w tym omawianie aktualnych zmian w przepisach prawa podatkowego.

2. Egzamin pisemny (80%), obecność (20%)

3. Możliwość napisania egzaminu ACCA F6 - Podatki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Konwersatorium

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwią studentom samodzielne rozliczanie podatku VAT, a także zrozumienie istoty jego nakładania i egzekwowania, co jest istotne we wspólczesnym obrocie towarowych, gdyż podatek VAT występuje w blisko 200 krajach świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy

z zakresu rozliczania podatku VAT, dzięki której studenci będą w stanie wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie rozliczania VAT.

Literatura:

1. Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów – opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017,

2. T. Krywan – VAT 2020, Infor PL S.A.,

3. www.mf.gov.pl

4. www.accapolska.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.