Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Credit Institutions Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1SE11FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Credit Institutions Management
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Provide students with a practical and up-to-date knowledge of the banking sector such that they can use it effectively in a wide range of future jobs and in personal life. Inspire students to start writing M.A. theses based on research problems discussed during lectures.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Provide students with a practical and up-to-date knowledge of the banking sector such that they can use it effectively in a wide range of future jobs and in personal life. Inspire students to start writing M.A. theses based on research problems discussed during lectures. The students will get acquainted with modern banking crucial issues as is demonstrated in "Introduction to Banking", a very recent (2015) book by Barbara Casu and the book "Money, Banking, Financial Markets & Institutions"(2017), both listed in the bibliography.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Casu B., Girardone C, Molyneux, Introduction to Banking, Pearson, 2015

2. Brandl M., Money, Banking, Financial Markets & Institutions, Cengage Learning, 2017

3. Hull, J.C, Risk Management and Financial Institutions, 1st Pearson (2007) 3rd ed., John Wiley & Sons, 2012 + http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. Understanding the commercial banks role in a society;

2. Understanding problems caused by asymmetric information in economy;

3. Bank's regulations, such as Basel 1, Basel 2, and Basel 3 Accords;

4. Discriminant method;

5. FICO score; 6. Off-balance sheet business in banking;

7. Derivative business in banking;

8. Credit default swaps

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

45% - answering questions in a written form 3 times (15% each) during the semester (home assignements)

55% -passing the final test built upon known to students questions (randomly selected from a list) which covers the entire program for this course.

Percentage Letter GPA

90-100 A 5

80-89 B+ 4.5

70-79 B 4

60-69 C 3.5

50-59 D 3

0-49 F 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Zaremba
Prowadzący grup: Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)