Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3NP15FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z klasyfikacjami kosztów oraz nabycie umiejętności analizy kosztów , odpowiedniej interpretacji wskaźników i oceny polityki kosztowej w przedsiębiorstwie w tym założeń i realizacji modeli kosztowych . Pokazanie przydatności analizy kosztów do oceny efektywnościowej jednostek gospodarczych, wpływu kosztów na wynik finansowy jednostki oraz nabycie umiejętności wykrywania przyczyn rosnących kosztów , metod ograniczania i redukcji kosztów.

Pełny opis:

1. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów

2. Istota i klasyfikacja kosztów

3. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów

4. Istota i metody kalkulacji kosztów

5. Rachunek kosztów

6. Analiza kosztów

7. Wpływ rachunku kosztów na wynik finansowy

Literatura:

Sobańska I. red., Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.

Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2009

Świderska G.(red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKwP, 2009

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. naukowa G. Świderska, Difin, Warszawa 2010.

W. Molenda, Rachunek kosztów, SKwP, Warszawa 2007

Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dobija D., Kucharczyk M., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Sobolewska S., Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów. Wybrane zagadnienia, WSM, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

W1 Ma wiedzę o metodach oceny i analizy kosztów oraz opisuje i interpretuje wskaźniki finansowe.

W2 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów zachodzących w rachunku kosztów a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

U1 Potrafi w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę kosztów oraz zastosować różne techniki badawcze z wykorzystaniem technik informatycznych

U2 Potrafi ocenić efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach gospodarczych między innymi z wykorzystaniem metod rachunku kosztów.

U3 Potrafi opracować biznes plan działalności podmiotu oraz ocenić program restrukturyzacji finansowej z zastosowaniem rachunku kosztów.

K1 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy – zadania problemowe.

1 - zadanie problemowe ocena dostateczna

2 - zadania problemowe ocena dobra

3 - zadania problemowe ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Antczak
Prowadzący grup: Joanna Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Karlikowska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)