Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe SPEC: Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM4NP01FA-L20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe SPEC: Rachunkowość
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student będzie potrafił samodzielnie odnaleźć potrzebne mu informacje z zakresu podatków.

Skrócony opis:

W czasie zajęć zostaną przedstawione wszelkie możliwe źródła prawa podatkowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień„ finansowych (system podatkowy w Polsce oraz rachunkowość podatkowa), umożliwiając wybranie przez studenta zagadnienia, które będzie rozwijał w pracy licencjackiej. Student będzie mógł się wykazać podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do rozumienia mechanizmów właściwych dla samych podatków, jak i ich otoczenia.

Literatura:

1. Olchowicz - Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2009,

2. Owsiak S. - Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

3. Szczodrowski G. – Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

4.. Turyna J. - Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Ma podstawową wiedzę o: istocie prawa, przepisie i normie prawnej, źródłach i systemie prawa, lukach i kolizjach prawnych, różnych gałęziach prawa, podstawach prawa Unii Europejskiej; pojęciach i zasadach ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, szczególnej roli prawa cywilnego w działalności biznesowej, K_W02,

Umiejętności:

- Potrafi efektywnie studiować na kierunku ekonomia – pogłębiać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w sposób pozwalający ma przystosowanie się do zmieniającego się zapotrzebowania na kwalifikacje ekonomisty; potrafi myśleć kreatywnie, być przedsiębiorczym w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy, K_U3,

Kompetencje społeczne:

- Rozumie potrzebę i konieczność permanentnego dokształcania się (uczenia się) przez całe życie, K_K02,

Posiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej wiedzy w trakcie studiów i osiągniętych umiejętności, K_K03,

Rozumie, że wiedza i umiejętności nabyte w okresie studiów szybko się starzeją, K_K11.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - 80%, aktywność studenta - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.