Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza strategiczna SPEC: Analityk finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM4SP02FA-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza strategiczna SPEC: Analityk finansowy
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Strona przedmiotu: https://nkreports.wordpress.com/questions/
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem tego kursu jest zapewnienie kompleksowego zrozumienia analizy finansowej pod kątem strategicznym. Został zaprojektowany w celu opracowania krytycznej oceny sposobu, w jaki reprezentowane są wartości księgowe oraz rozwijania umiejętności studenta w analizowaniu i interpretowaniu informacji księgowych. Pod koniec kursu studenci powinni czuć się komfortowo z wykorzystaniem sprawozdań finansowych firm, aby zrozumieć ich działanie oraz strategię firmy.

Pełny opis:

Kurs jest zorganizowany zgodnie z ramami analizy sprawozdań finansowych. Na początku omawiamy rolę strategii. Następnie opracowujemy trzy etapy analizy sprawozdań finansowych: Analiza strategii biznesowej; Analiza finansowa i analiza rachunkowości. Analiza strategii biznesowej pozwala zrozumieć specyfikę branży, w której działa firma, oraz strategie firmy przyjęte w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Analiza finansowa obejmuje analizę wskaźnika finansowego w celu oceny rentowności, płynności i wypłacalności spółki w kontekście strategii spółki.

Główne tematy, które zostaną omówione podczas kursu, są następujące:

Wprowadzenie i przegląd analizy finansowej;

Analiza strategii biznesowej;

Analiza finansowa: narzędzia analizy finansowej;

Analiza finansowa: rentowność, płynność i wypłacalność;

Analiza rachunkowości.

Literatura:

Slajdy, przypadki i ćwiczenia do dyskusji w klasie, inne odpowiednie odczyty zostaną wysłane na początku semestru.

Ponadto wskazana poniżej książka ma podstawowe znaczenie dla przebiegu kursu i jest dostępna w wersji książkowej i / lub e-bookowej.

Efekty uczenia się:

W1 Definiuje istotę metod oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstw K_W01

W2 Rozpoznaje zależności decydujące o sytuacji strategicznej

przedsiębiorstwa oraz ocenia wpływ poszczególnych czynników na

możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: Test wielokrotnego wyboru

Zdecydowanie oczekuję obecności na zajęciach, która jest istotną częścią nauki w tym kursie. Program bonusowy (tylko na egzaminie końcowym) nagradza uczestnictwo studentów.

Praktyki zawodowe:

bd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Levi
Prowadzący grup: Nicolas Levi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mościbrodzka
Prowadzący grup: Krystyna Mościbrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)