Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń -SPEC:Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM4SP22FA-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń -SPEC:Rachunkowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota,funkcje i elementy wynagrodzeń

2.Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

3.Obciązenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia

4.Sporządzenie listy płac

5.Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

6.Deklaracje podatkowe

7.Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS-wyliczenie składek,dokumentacja/deklaracje

8.Obliczanie wynagrodzenia urlopowego.Wynarodzenie za czas choroby

oraz świadczenia z ubezpieczeniaspoecznego przysługującego

związku z niezdolnością do pracy

9.Wskażniki wynagrodzeń-wzrostu wynagrodzeń i produktywności wynagrodzeń

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

Wykazanie się podstawowymi umjętnościami i kompetencjami

niezbędnymi do napisania pracy licencjackiej i magisterskiej

Literatura:

1.Ustawa z dnia 10 października 2002.Kodeks pracy

2.CieślakM.Salomon A.Płace od A do Zwyd.HR Services Warszawa 2012

Kadry i Płace D.Dębski i P.DEbskiwyd.WSPWVarszawa 2013

3.Koszty pracowniczewyd.Oficyna FK Warszawa2015

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 Zna poszerzoną termonologię z zakresu wynagrodzeń,wie jak wykorzystać tę wiedzęw analizach

W2 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wynagrodzeń

Umiejętności

U1 potrafi przygotowć wypowiedż dotyczącą zakresu ozrachunków z tytułu wynagrodzeń,wykorzystując odpowiednie żródła

U2posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań

konkretnego problemu w zakresie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

kompetencje

k1 potrafi współdziałać i pracować w grupie

potrafi zadawać trudne pytania i tawiać czoła trudnym problemom

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje,materiały udostępnione przez wykładowcę

dyskusja ze studentami

1.Egzamin pisemny

2.Przygotowanie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Karlikowska, Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Antczak
Prowadzący grup: Joanna Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)