Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB2SP14IR-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Kierunek-Stosunki Międzynarodowe
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przede wszystkim umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu współczesnej gospodarki światowej, najważniejszych jej aktorów, mechanizmów oraz wyzwań.

Studenci będą potrafili rozpoznać, przeanalizować i ocenić zachodzące w międzynarodowych stosunkach gospodarczych procesy.

Studenci będą świadomi potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy w danym obszarze i ukazać jej walor aplikacyjny.

Pełny opis:

1. Handel międzynarodowy, przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych, przepływy pracy (migracje zarobkowe), globalizacja i jej konsekwencje

2. Bilans płatniczy, kurs walutowy, mechanizmy kryzysów walutowych

3. Polityka gospodacza w gospodarce otwartej, kurs walutowy, stabilność gospodarcza we współczesnym świecie

4. Światowy system finansowy, globalny kryzys finansowy, obecne wyzwania

Literatura:

• Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003 i nowsze wydania

• Mińska-Struzik E., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Difin 2012

Efekty uczenia się:

W czasie kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego, pozna specyfikę globalizacji rynku pracy, usług i przepływów wiedzy; migracji ludności

Zrozumie globalne relacje finansowe, w tym przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Zdobędzie wiedzę na temat współczesnych instrumentów i zasad zagranicznej polityki ekonomicznej

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność oceny obserwowanych procesów globalnych i regionalnych

Nauczy się rozpoznawać wyzwania i problem z jakimi borykają się główni aktorzy stosunków międzynarodowych

Student w trakcie kursu nauczy się argumentować i przekonywać do swoich racji innych uczestników

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach: udział w grupowym rozwiązywaniu case studies w trakcie zajęć; dyskusji, omawianiu wybranych tekstów (10% ostatecznej oceny);

Praca zaliczeniowa wymagająca zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie wykładów (90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kaczurba
Prowadzący grup: Janusz Kaczurba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orłowski
Prowadzący grup: Witold Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Skrócony opis:

Zajęcia w formie wykładów w dniach: 20.02, 27.02, 20.03, 27.03

Przygotowanie prac zaliczeniowych/praca samodzielna na podstawie zadanej literatury 6.03 i 20.03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Rapacki
Prowadzący grup: Zdzisław Rapacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Rapacki
Prowadzący grup: Zdzisław Rapacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)