Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB3SP06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii kierowania, zarysem ewolucji teorii kierowania oraz współczesnym pojęciem kierowania i czynności kierowniczych (planowania, organizowania, zasilania, przewodzenia i kontrolowania). Studenci będą także mogli nabyć umiejętność kierowania organizacją oraz zarządzać projektami i zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii kierowania, zarysem ewolucji teorii kierowania oraz współczesnym pojęciem kierowania i czynności kierowniczych (planowania, organizowania, zasilania, przewodzenia i kontrolowania). Studenci będą także mogli nabyć umiejętność kierowania organizacją oraz zarządzać projektami i zasobami ludzkimi.

Literatura:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Robbins S.P.,Judge T.A., Zachowanie w organizacji, PWE, Warszawa 2012

1. Stoner J.A.F., Freeman R. E., Gilbert D.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011

2. Podstawy zarządzania, redakcja naukowa M. Strużycki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.

3. Robbins S. P., DeCezzo D. A.: Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

4. Zarządzanie od podstaw, red. A. K. Koźmiłski, D. Jemielniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 wydanie II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin kołcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Błaszczuk
Prowadzący grup: Dariusz Błaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)