Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB3SP20IR-Z17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspólczesne systemy polityczne
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy funkcjonowania i zasady współczesnej demokracji. Obok wiadomości podstawowych wykład przedstawia wybrane systemy polityczne państw, także z uwzględnieniem praktycznego wymiaru sprawowania władzy.

Pełny opis:

Wykład prezentuje typologię współczesnych systemów politycznych. Opisuje obecne odniesienia do praktycznego wymiaru demokracji liberalnej. Prezentuje aktualne problemy z kształtem "demokracji swoistych" wariantów autorytarnych (np. Rosja, Chiny), populistycznych (np. USA, ewolucja systemów państw UE i samej Unii). Podczas zajęć analizowane jest znaczenie konstytucji w ładzie demokratycznym, funkcjonowanie systemów wyborczych. Szeroko omawiane są modele sprawowania władzy wykonawczej zarówno na poziomie głów państw jak i rządów (np. model kanclerski). Osobnym zagadnieniem jest omówienie dynamicznych zmian w systemach partyjnych , kryzys tzw. partii masowych (ludowych), ruchy niezadowolonych i partie antysystemowe.

Literatura:

1. Współczesne systemy polityczne, red. nauk. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2013

2. A. Antoszewski, R. Herbut, systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2008

3. Konstytucja RP …

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

•zna struktury ustrojowe w oparciu o konstytucję i inne ustawy o charakterze ustrojowym

•zna praktyki wyborcze, praktykę funkcjonowania instytucji ustrojowych oraz klasyfikację partii politycznych w systemach politycznych

Student umie:

•scharakteryzować systemy polityczne wybranych państw: ich strukturę i funkcjonowanie;

•umie scharakteryzować rolę jaką pełnią partie polityczne, systemy wyborcze, praktyki wyborcze i sposób funkcjonowania instytucji ustrojowych wybranych państw,

Student

•potrafi brać aktywny udział w debacie publicznej, dotyczącej systemu państwa, partii politycznych i systemów wyborczych

•potrafi formułować własne opinie w przedmiotowym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

- obecność - kryterium ilościowe

- aktywność na zajęciach - ocena aktywności w skali 1-5

- test zaliczeniowy - ocena w skali 2-5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Maliszewski
Prowadzący grup: Juliusz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o współczesnych systemach politycznych oraz o podstawowych konstrukcjach ustrojowych

W zakresie umiejętności: nabycie umiejętności rozpoznawania systemów politycznych i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych.

W zakresie kompetencji społecznych: kształtowanie kreatywnej postawy i nawyku brania czynnego udziału w debacie publicznej

Pełny opis:

W pełen zakres wykładu wchodzą następujące zagadnienia szczegółowe :

1. Co to jest system polityczny, rodzaje systemów,

2. Podstawy demokratycznego państwa – konstytucja,.

3. Instytucje państwa demokratycznego,

4. Władza wykonawcza,

5. Partie polityczne, partie polityczne w Europie i w Europie Środkowo-Wschodniej,

6. Systemy wyborcze,

7. Grupy interesu,.

8. System polityczny USA,

9. UE jako system polityczny,

10. System polityczny RFN,

11. System polityczny Rosji,

Literatura:

1. Współczesne systemy polityczne, red. nauk. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2013

2. A. Antoszewski, R. Herbut, systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2008

3. Konstytucja RP

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juliusz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.