Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB5SP01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu ma być:

- w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami tworzenia i obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego

- w zakresie umiejętności, nauczenie studentów podstawowych kryteriów analizy warunków umożliwiających stosowanie norm prawa międzynarodowego oraz najczęstszych przyczyn naruszeł tych norm w stosunkach międzynarodowych

- w zakresie kompetencji społecznych wyposażenie studentów w instrumenty pozwalające im na prawidłową ocenę zachował podmiotów prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych w zgodności z normami tego prawa, niezbędnych osobom, które wybiorą zawód związany ze stosunkami międzynarodowymi i przydatnych każdemu innemu, kto interesuje się stosunkami międz

Pełny opis:

Celem przedmiotu ma być:

- w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami tworzenia i obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego

- w zakresie umiejętności, nauczenie studentów podstawowych kryteriów analizy warunków umożliwiających stosowanie norm prawa międzynarodowego oraz najczęstszych przyczyn naruszeł tych norm w stosunkach międzynarodowych

- w zakresie kompetencji społecznych wyposażenie studentów w instrumenty pozwalające im na prawidłową ocenę zachował podmiotów prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych w zgodności z normami tego prawa, niezbędnych osobom, które wybiorą zawód związany ze stosunkami międzynarodowymi i przydatnych każdemu innemu, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi i zamierza pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Literatura:

- Lech Antonowicz: Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2002 r.

- Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002 r.,

- Wojciech Góralczyk: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1998 r.

- Maria Frankowska: Prawo traktatów, Warszawa 2007 r.

- Stanisław Bieleł (opr.): Prawo w stosunkach miedzynarodowych,Warszawa 2004 r.

- Leonard Łukaszuk: Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997 r.

- Leonard Łukaszuk: Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej: prawo, polityka, gospodarka, Toruł 2012 r.

- Stanisław Parzymies, Janusz Symonides: Rola prawa międzynarodowego w rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, w : Andrzej Gałganek i inni: Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa MM.XII, s. 15-38, Warszawa 2009 r.

- Stanisław Parzymies (wyb. i opr.): Integracja europejska w dokumentach, Warszawa 2008 r.

-Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysiłska (red. nauk.): Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012 r.,

- Julian Sutor: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007 r.

- Janusz Symonides (red.): Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2008 r.

- Jerzy Zajadło: Dylematy humanitarnej interwencji, Gdałsk 2005 r.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia weryfikowane będą po pierwsze na każdych zajęciach ze studentami, którzy podczas 15 minut prezentować będą swoje wypowiedzi związane z tematyką poprzedniego wykładu. Raz podczas semestru odbędzie się sprawdzian pisemny w formie opracowania tematu będącego przedmiotem wykładu.. Zaliczenie będzie sumą ocen wystąpieł studentów i sprawdzianu pisemnego oraz oceny kołcowego opracowania pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Parzymies
Prowadzący grup: Stanisław Parzymies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)