Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Actors in International Political Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRM2SE003IR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Actors in International Political Relations
Jednostka: Kierunek-Stosunki Międzynarodowe
Grupy: International Relations 1 sem ENG MA
International Relations 2 sem ENG MA
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Damski
Prowadzący grup: Przemysław Damski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Damski
Prowadzący grup: Przemysław Damski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zielińska
Prowadzący grup: Karolina Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) Lecture and Seminar

Wymagania (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) Basic knowledge concerning contemporary international affairs.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquaint students with theory and praxis of the activity of various kinds of actors in international political relations

1. Determinants and evolution of international political relations (IPR).

2. IR theories and actor’s agencies.

3. A state as a main actor of IPR.

4. Governmental and non-governmental international organizations.

5. Transnational movements. Multinational corporations. Liberation movements. Terrorist groups. Religious movements. Individuals.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Presence during the classes is obligatory. Student cannot have more than 3 absences. In case of more absences student is obliged to pass them during the office hours.

Class assignment outline (30% of grade).

1. Students form groups between 4 and 6 people each

2. Each group chooses an existing, contemporary issue in international relations and prepares an diagnosis thereof

3. Each group selects a presenter who presents this analyses to the class

4. Each group assigns to its remaining members particular roles of different actors; each member of a group presents during the class the functions it would play and action it would undertake in order to solve (or aggravate) the problem in line with the character of the actor it plays

5. The group prepares and presents in class a final report including suggestions for a resolution of the problem

6. The class discusses the credibility of the diagnosis, performance of particular actors and quality of the solutions suggested.

7. The final report of group’s work is handed over to the lecturer.

Final exam (test – 70% of grade).

Literatura: (tylko po angielsku)

McGlinchey, Stephen (ed.) International Relations (E- International Relations: Bristol 2017)

J. K. Cogan, I. Hurd, I. Johnstone, The Oxford Handbook of International Organizations (Oxford 2017)

Handbook of International Relations (SAGE 2002)

P. Wijninga, W. T. Oosterveld, J. H. Galdiga, P. Marten, 4 state and non-state actors: beyond the dichotomy, strategic monitor 2014: four strategic challenges, Jan. 1, 2014, https://www.jstor.org/stable/resrep12608.8.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)