Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów i rachunkowosci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB2NP16FA-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów i rachunkowosci
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

Wskazanie związków pomiędzy rynkami finansowymi, finansami publicznymi i finansami przedsiębiorstw.

Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów księgowych i finansowych, ułatwiających wstępną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i mechanizm kryzysu finansowego

Literatura:

1. Finanse przedsiębiorstwa (podręcznik), M. Bojańczyk, SGH Warszawa 2012

2. Kompendium wiedzy o rachunkowości, S. Sobolewska, wyd. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa, 2017

3. Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego i ubezpieczeń, E. Jarocka, wyd. Difin, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstwa

W2. Znajomość podstawowych sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa

Umiejętności:

U1. Umiejętność wstępnej oceny sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa

U2. Student potrafi ustalić wynik finansowy przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne:

K1. Student potrafi rejestrować zdarzenia gospodarcze i wyciągać prawidłowe wnioski

K2. Student potrafi dokonywać analizy progu rentowności

Metody i kryteria oceniania:

egzamin połówkowy - 30%

egzamin końcowy - 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Katarzyna Orzechowska, Stanisława Sobolewska, Barbara Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

Wskazanie związków pomiędzy rynkami finansowymi, finansami publicznymi i finansami przedsiębiorstw.

Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów księgowych i finansowych, ułatwiających wstępną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i mechanizm kryzysu finansowego

Literatura:

1. Finanse przedsiębiorstwa (podręcznik), M. Bojańczyk, SGH Warszawa 2012

2. Kompendium wiedzy o rachunkowości, S. Sobolewska, wyd. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa, 2017

3. Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego i ubezpieczeń, E. Jarocka, wyd. Difin, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)