Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza społeczno-gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3NP11MN-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza społeczno-gospodarcza
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie absolwenta w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i sprzedaży. Podczas zajęć studenci są zachęcani do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce poprzez podejmowanie prób analizy bieżących przypadków z działalności firm. Moduł daje studentom możliwość zastosowania wiedzy z zakresu marketingu i głębsze oraz krytyczne spojrzenie na podejmowane działania marketingowe. Zajęcia przygotowują absolwentów do pracy w działach marketingu, handlu i sprzedaży.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie absolwenta w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i sprzedaży. Podczas zajęć studenci są zachęcani do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce poprzez podejmowanie prób analizy bieżących przypadków z działalności firm. Moduł daje studentom możliwość zastosowania wiedzy z zakresu marketingu i głębsze oraz krytyczne spojrzenie na podejmowane działania marketingowe. Zajęcia przygotowują absolwentów do pracy w działach marketingu, handlu i sprzedaży.

Literatura:

Białecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.

Podstawy marketingu, red. nauk. A. Czubała, PWE, Warszawa 2013.

Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.

Kaczmarczyk S., Zastosowanie badał marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.

Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2002.

Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001.

Kotler P., Marketing, Rebis, Poznał 2005.

Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.

Kotler P., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.

Łodygowska E., Rajewska K., Psychologia kontaktu z klientem, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001.

Marketing. Sposób myślenia i działania, pod red. nauk. J. Perenca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciłskiego, Szczecin 2001.

Mazurek-Łopaciłska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.

Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.

Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.

Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa .Instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006
.

P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Wyd. Placet, Warszawa 2011.

Wrzosek W., Efektywność marketingu, PWE, Warszawa 2005
.

Żurawik B., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do pracy zaliczeniowej - ustna prezentacja na zajęciach, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrych
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrych, Dariusz Klimek, Ewa Radomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)