Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3SE06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Social Psychology
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

To familiarize students with psychological mechanisms and regularities that govern human behavior. Equipping students with necessary competencies and skills needed to achieve the planned objectives of the organizational and personal. Enable an insight into their own behavior and motives of other people.

Pełny opis:

To familiarize students with psychological mechanisms and regularities that govern human behavior. Equipping students with necessary competencies and skills needed to achieve the planned objectives of the organizational and personal. Enable an insight into their own behavior and motives of other people.

Literatura:

Gross R.(2012),Psychology. The Science Mind and Behaviour, Delivered Free in the UK Saver Delivery, Amazon.co.UK

Eysenck M.W.,(2012),Psychology. A Student s Handbook, Amazon, co.UK Harris M.,Butterworth G.,(2011) Developmental psychology. A Student s Handbook, Amazon,co.UKOther teaching aids to provide students with the development of teaching materials copyright (electronic form), original presentations in PowerPoint

Metody i kryteria oceniania:

Evaluate 5.0 - a full realization of the desired student learning outcomes (knowledge, skills, social skills), test 60% (in writing form), the preparation for team presentations 20%, 20% student s class activity

- Assessment 4.5, above. All rated average in the range of 83-89%

- Rating of 4.0, above, assessed in the range of 77-82%

- Assessment 3.5, above. Assessed in the range of 71-76%

- Assessment 3.0, above. assessed in the range of 65-70%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Olszanowski
Prowadzący grup: Michał Olszanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)