Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3SP15MN-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy o projektach i ich roli w organizacjach w zakresie zarządzania integralnością, zakresem, czasem, kosztem, jakością, komunikacją, zasobami ludzkimi, ryzykiem, kontraktami i interesariuszami. Nabycie umiejętności w zakresie definiowania wymagań, budowy harmonogramu, identyfikowania ryzyk. Uzyskanie wiedzy w zakresie budowy zespołu projektowego i rozwiązywania konfliktów w projekcie.

Pełny opis:

Uzyskanie wiedzy o projektach i ich roli w organizacjach w zakresie zarządzania integralnością, zakresem, czasem, kosztem, jakością, komunikacją, zasobami ludzkimi, ryzykiem, kontraktami i interesariuszami. Nabycie umiejętności w zakresie definiowania wymagań, budowy harmonogramu, identyfikowania ryzyk. Uzyskanie wiedzy w zakresie budowy zespołu projektowego i rozwiązywania konfliktów w projekcie.

Literatura:

1. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 4th Edition, Project Management Institute (PMI), Newtown Square, USA, 2008. Wydanie polskie Management Training & Developement Center, Warszawa, 2009, www.mtdc.pl

2. TSO. Prince 2 TM Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Norwich, UK, 2009. Wydanie polskie dostępne w Centrum Rozwiązań Menadżerskich, www.crm.com.pl

3. Robert K. Wysocki, Ruud McGary. Efektywne zarządzanie projektami, wyd. III, Helion, Gliwice, 2005

4. J. Davidson Frame. Zarządzanie projektami w organizacjach. MT&DC. Warszawa, 2001.

1. Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek. Zarządzanie projektami. PWE. Warszawa, 2003.

2. Nancy Mingus. Zarządzanie projektami. Helion. Gliwice. 2002.

3. Zdzisław Szyjewski. Zarządzanie projektami informatycznymi. Placet. Warszawa, 2001.

4. Joseph Phillips. Zarządzanie projektami IT. Helion. Gliwice, 2010.

5. Capability Maturity Model Integration (CMMI ) http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm

6. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation http://www.pmaj.or.jp/ENG/index.htm

7. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA (National Competence Baseline NCB) http://www.spmp.org.pl/certyfikacja-ipma/wytyczne-ipma-ncb

Strony internetowe poświęcone zarządzaniu projektami

1. Project Management Wisdom, www.maxwideman.com

2. Wiedza o zarządzaniu projektami www.sybena.pl/wiedza.htm

3. Project Management Institute www.pmi.org Oddział polski www.pmi.org.pl

4. International Project Management Association, www.ipma.ch

5. Stowarzyszenie Project Management Polska, www.spmp.org.pl

Zainstalowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami:

MS Project,

Rzutnik multimedialny.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat miejsca i roli marketingu w funkcjonowaniu organizacji jego oddziaływania na rynku celów, zakresu, narzędzi oraz metod badań marketingowych i ich zastosowańMa podstawową wiedzę o roli informacji w zarządzaniu źródłach, zbiorach i metodach zbierania informacji, jej przetwarzaniu zadaniach i strukturze systemu informacyjnego w organizacji integracji systemów informatycznych systemach inteligentnych w zarządzaniuMa podstawową wiedzę na temat miejsca i roli zarządzania projektami (zmianami) w organizacjach istoty i rodzajów projektów, cyklu życia projektu inicjowania, planowania, i zarządzania projektami narzędzi zarządzania projektamiPotrafi zrozumieć podstawowe zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji przeciwdziałać zjawiskom negatywnym wykorzystać wiedzę do zrozumienia miejsca i roli człowieka tworzącego struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich funkcjonowania naturę człowieka występującego w różnych rolach (pracodawcy, pracownika kierownika, wykonawcy, przedsiębiorcy)Posiada umiejętność prezentowania własnych i cudzych poglądów na temat zjawisk leżących w sferze zainteresowania nauk o organizacji ma umiejętność komunikowania się z otoczeniem (również w środowisku wielokulturowym)Rozumie potrzebę i konieczność permanentnego dokształcania się (uczenia się) przez całe życiePotrafi rozpoznawać problemy związane z wykonywaniem zawodu specjalisty z zakresu zarządzaniaPotrafi przygotować wraz z zespołem projekt o charakterze społecznym, naukowo badawczym, programistyczno wdrożeniowym objęty programem kształcenia lub odpowiadający na zapotrzebowanie praktyki gospodarczej (biznesu)Potrafi formułować sądy w sprawach ekonomicznych (w tym z zakresu zarządzania), społecznych, również światopoglądowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach: 30%

opracowanie dokumentów projektowych 50%

test 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wiench
Prowadzący grup: Michał Olszanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)