Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 2 (Zarządzanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB6NP-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2 (Zarządzanie)
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba, Krzysztof Kandefer, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Artur Kwasek, Piotr Wiench, Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Berniak-Woźny, Olga Charucka-Kutrzeba, Andrzej Chrzanowski, Maria Gasińska, Elżbieta Jędrych, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Krzysztof Kandefer, Dariusz Klimek, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Artur Kwasek, Ewa Maleszyk, Małgorzata Maliszewska, Krzysztof Nowakowski, Jacek Oleksiejuk, Witold Orłowski, Marlena Plebańska, Anna Sabat, Ludmiła Stemplewska, Piotr Wiench, Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Bartkowiak, Maria Gasińska, Elżbieta Kopciuszewska, Artur Kwasek, Marlena Plebańska, Ludmiła Stemplewska, Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba, Maria Gasińska, Hubert Gąsiński, Cezary Gradowicz, Zygmunt Janiec, Elżbieta Jędrych, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Krzysztof Kandefer, Barbara Karlikowska, Dariusz Klimek, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Wawrzyniec Konarski, Elżbieta Kopciuszewska, Artur Kwasek, Agnieszka Legucka, Jarosław Lendzion, Małgorzata Maliszewska, Janusz Mrowiec, Jacek Oleksiejuk, Zbigniew Olesiński, Witold Orłowski, Marlena Plebańska, Monika Różycka, Anna Sabat, Ludmiła Stemplewska, Agnieszka Uflewska, Anna Wiśniewska, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba, Maria Gasińska, Hubert Gąsiński, Cezary Gradowicz, Elżbieta Jędrych, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Krzysztof Kandefer, Barbara Karlikowska, Dariusz Klimek, Elżbieta Kopciuszewska, Artur Kwasek, Agnieszka Legucka, Jarosław Lendzion, Ewa Maleszyk, Małgorzata Maliszewska, Małgorzata Miller, Krzysztof Nowakowski, Zbigniew Olesiński, Witold Orłowski, Marlena Plebańska, Monika Różycka, Anna Sabat, Ludmiła Stemplewska, Anna Wiśniewska, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Bartkowiak, Iwona Berlińska Konopka, Piotr Borowski, Olga Charucka-Kutrzeba, Maria Gasińska, Cezary Gradowicz, Janusz Gudowski, Zygmunt Janiec, Elżbieta Jędrych, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Krzysztof Kandefer, Barbara Karlikowska, Dariusz Klimek, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Elżbieta Kopciuszewska, Artur Kwasek, Agnieszka Legucka, Jarosław Lendzion, Małgorzata Maliszewska, Janusz Mrowiec, Krzysztof Nowakowski, Jacek Oleksiejuk, Zbigniew Olesiński, Witold Orłowski, Marlena Plebańska, Zdzisław Rapacki, Anna Rękawek, Grzegorz Rządkowski, Anna Sabat, Stanisława Sobolewska, Ludmiła Stemplewska, Sylwia Winiarska, Anna Wiśniewska, Witold Witowski, Tomasz Wołowiec, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba, Maria Gasińska, Hubert Gąsiński, Cezary Gradowicz, Zygmunt Janiec, Elżbieta Jędrych, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Joanna Kalecińska, Krzysztof Kandefer, Dariusz Klimek, Elżbieta Kopciuszewska, Artur Kwasek, Krzysztof Nowakowski, Zbigniew Olesiński, Anna Rękawek, Anna Sabat, Sylwia Winiarska, Anna Wiśniewska, Tomasz Wołowiec, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Berlińska Konopka, Piotr Borowski, Olga Charucka-Kutrzeba, Maria Gasińska, Hubert Gąsiński, Zygmunt Janiec, Elżbieta Jędrych, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Krzysztof Kandefer, Dariusz Klimek, Elżbieta Kopciuszewska, Artur Kwasek, Jarosław Lendzion, Janusz Mrowiec, Krzysztof Nowakowski, Jacek Oleksiejuk, Zbigniew Olesiński, Marlena Plebańska, Zdzisław Rapacki, Anna Rękawek, Anna Sabat, Ewa Sikora-Chołody, Stanisława Sobolewska, Ludmiła Stemplewska, Sylwia Winiarska, Anna Wiśniewska, Tomasz Wołowiec, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)