Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyczny i zrównoważony biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB6NP001MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczny i zrównoważony biznes
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Kluczowe pojęcia - morale, etyka, etyka biznesu, zrównoważony rozwój.

2. Prawne podstawy etyki biznesu. Wpływ wytycznych organizacji międzynarodowych na kształtowanie zasad etyki biznesu.

3. Programy etyczne i kodeksy etyczne - zasady tworzenia.

4. Audyty etyczne w organizacji.

5. Człowiek i środowisko a etyka biznesu.

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Cele i założenia. Skutki dla działalności gospodarczej. Raportowanie odpowiedzialności biznesu.

7. Dobre praktyki i ład korporacyjny.Sygnaliści. Pojęcie i zastosowanie whistleblowingu.

8. Zrównoważony biznes - założenia i przewidywane efekty.

Literatura:

W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, 2017 r.

R. Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody, Wyd. Naukowe UKSW, 2016 r.

J. Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin 2016

Efekty uczenia się:

Student będzie posiadał umiejętność definiowania kluczowych zagadnień z zakresu etyki w biznesie. Student będzie potrafił przygotować rozwiązania biznesowe uwzględniające zasady etyczne. Umiejętności studenta obejmą aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Student będzie znał istotne zasady dla kształtowania otoczenia biznesowego uwzględniających wartości etyczne i interes społeczny, a także znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maleszyk
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba, Ewa Maleszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Charucka-Kutrzeba
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Blended learning - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)