Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PHB1NP10TR-Z19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki i rekreacji
Jednostka: Kierunek-TiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów kształcenia, obejmujących m.in.:

- w zakresie wiedzy: poznanie istoty turystyki oraz jej głównych definicji; poznanie i zrozumienie środowiskowych, społecznych, gospodarczych podstaw i konsekwencji rozwoju turystyki; poznanie głównych ilościowych i jakościowych aspektów turystyki w skali globalnej i europejskiej;

- w zakresie umiejętności: wyrobienie umiejętności efektywnego studiowania i wykorzystania dostępnej dokumentacji i literatury;

- w zakresie kompetencji społecznych: wyrobienie nawyków uczenia się przez całe życie, systematycznego i uporządkowanego podejścia do powierzonych zadań, formułowania i wygłaszania sądów na tematy związane z turystyką oraz stosowania zasad etycznych w życiu prywatnym i zawodowym


Skrócony opis:

1. Turystyka – definicje, cechy konstytutywne i konsekutywne, podstawowa terminologia.

2. Historyczne uwarunkowania rozwoju turystyki.

3. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki.

4. Gospodarcze konsekwencje rozwoju turystyki. Udział turystyki w gospodarce światowej.

5. Podstawowe formy ruchu turystycznego.

6. Podstawowe informacje na temat turystyki na świecie i w Europie.

7. Rynki: hotelarski, biur podróży, lotniczy.

8. Rynek atrakcji turystycznych.

9. Organizacje międzynarodowe w turystyce – 0,25 godz.

10. Prezentacje studenckie – 5 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gaworecki W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.

2. Gołembski G., 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

4. „Panorama OMT del turismo internacional”, UNWTO. Edición 2018, 2019

Uzupełniająca:

1. Różycki P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków

2. Tourism Highlights. 2018, 2019 Edition, World Tourism Organisation

3. Turystyka w 2018 roku, 2015, GUS, Warszawa

4. Strony internetowe:

a. www.unwto.org

b. www.stat.gov.pl

c. https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie, przesłanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji w PowerPoint (8-10 slajdów) na temat:

- wybrany kraj lub region lub miasto (zatwierdzony przez wykładowcę)

- slajd tytułowy (imię, nazwisko, nr alb. Turystyka w …..)

- główne motywy przyjazdów turystów zagranicznych do tego kraju, ile milionów turystów było w ostatnim roku lub w ostatnich latach.

- najważniejsze atrakcje turystyczne (wybrać kilka wyróżniających na tle innych krajów)

- podstawowa infrastruktura turystyczna i paraturystyczna. W porównaniu z podobnymi krajami/regionami/miastami

Dla osób które nie zaliczą prezentacji test audytoryjny (ok. 20 zamkniętych pytań)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Łopaciński
Prowadzący grup: Krzysztof Łopaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)