Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp.ZZL - Systemy motywacyjne-spec: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-MNB3SP08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp.ZZL - Systemy motywacyjne-spec: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom wiedzy z zakresu systemów motywacyjnych, poznanie przez nich grupy problemów dotyczących wybranej specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku zarządzanie oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami koniecznymi do uczestniczenia w Seminarium dyplomowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom wiedzy z zakresu systemów motywacyjnych, poznanie przez nich grupy problemów dotyczących wybranej specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku zarządzanie oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami koniecznymi do uczestniczenia w Seminarium dyplomowym.

Literatura:

1. Król H, Ludwiczynski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2012

2. Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

1. Blanchard K., Ridge G., Jak zwyciężać w pracy. Przywództwo wyższego stopnia w praktyce, PWN, Warszawa 2010

2. Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008

Rzutnik multimedialny, laptop, prezentacje, materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

- Samodzielna praca analityczna - 50%

- Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach - 10%

- Egzamin - 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kaczkowska-Serafińska
Prowadzący grup: Magdalena Kaczkowska-Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)