Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp. 3 - Organizacja hotelarstwa i gastronomii - Organizacja i funkcjonowanie zakładu gastronomicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-TRB5NP14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp. 3 - Organizacja hotelarstwa i gastronomii - Organizacja i funkcjonowanie zakładu gastronomicznego
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza:

- przedstawienie wydarzeł korporacyjnych w obszarze turystyki biznesowej

Umiejętności:

- identyfikowania roli i charakteru poszczególnych działał związany z logistyką wydarzeł korporacyjnych

Kompetencje:

- przygotowanie do pracy w obszarze wydarzeł korporacyjnych w tym w szczególności w agencji zajmującej się podróżami korporacyjnymi, hotelu itp.

Pełny opis:

Wiedza:

- przedstawienie wydarzeł korporacyjnych w obszarze turystyki biznesowej

Umiejętności:

- identyfikowania roli i charakteru poszczególnych działał związany z logistyką wydarzeł korporacyjnych

Kompetencje:

- przygotowanie do pracy w obszarze wydarzeł korporacyjnych w tym w szczególności w agencji zajmującej się podróżami korporacyjnymi, hotelu itp.

Efekty uczenia się:

Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Grochowicz
Prowadzący grup: Józef Grochowicz, Adam Latek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)