Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna/teambuilding

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: THM1NP009TH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna/teambuilding
Jednostka: Kierunek-TiH
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Komunikacja interpersonalna to wymiana komunikatów, pomiędzy co najmniej dwiema związanymi ze sobą określonymi relacjami osobami, a każda interakcja ma, co najmniej kilka punktów odniesienia, takich jak obowiązujące zasady zachowania, obustronne oczekiwania i wzajemne koncentrowanie na sobie uwagi.

Skrócony opis:

W codziennym kontakcie przekazujemy sobie mnóstwo informacji za pomocą słów. Rozmowa to najbardziej naturalny sposób porozumiewania się między ludźmi. Ma ona charakter dwustronny i interaktywny, co oznacza, że uczestnicy dialogu zamieniają się rolami, raz mówiąc, innym razem – słuchając.

Pełny opis:

Wykład 10 godz.

1. Podstawy teoretyczne komunikacji (w tym e-komunikacji) i teambuildingu – 2 godz.

2. Dystans społeczny w dobie zagrożenia epidemiologicznego i zasady bezpieczeństwa w organizacji teabuildingu zespołów – 2 godz.

3. Komunikacja pozytywna i efektywna – 2 godz.

4. Kreatywne techniki pracy – 2 godz.

5. Savoir vivre w komunikacji i „klasycznej” i elektronicznej – 2 godz.

Ćwiczenia 20 godz.

1. Praktyka autopromocji i autoprezentacji – 4 godz.

2. Teambuilding – narzędziem pracy w zarządzaniu i komunikacji – 4 godz.

3. Teambuilding a motywacja do pracy – 2 godz.

4. Gry i zabawy teambuildingowe – przygotowanie autorskiego scenariusza - 6 godz.

5. Realizacja przygotowanych scenariuszy – 4 godz.

Literatura:

• Dominik P. (red.), Komunikowanie się. w: Zarządzanie Hotelem,

wybrane zagadnienia s. 135 Difin, Warszawa 2015

• Gorzelany T., Prowadzenie działalności gospodarczej WSiP, Warszawa 2013, Poznań 2013. R3. Komunikacja społeczna 271R8. Komunikacja niewerbalna

• https://trenerzy.pl/wp-content/uploads/2017/10/team-building_katalog_training-partners.pdf

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: zapoznanie studentów z zagadnieniami teorii komunikacji. Student wyróżnia elementy procesu komunikacji, zna różne modele, wzory i style komunikowania.

W zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności komunikowania się w różnych przestrzeniach funkcjonowania jednostki ludzkiej, z różnorodnymi grupami społecznymi w hotelarstwie i gastronomii.

Student potrafi pracować w grupie i aranżować aktywności teambuildingowe.

W zakresie kompetencji społecznych: formułowania i wygłaszania sądów na tematy związane ze sposobami komunikowania się, wykorzystywaniem elementów komunikacji w tym komunikacji elektronicznej w turystyce i

hotelarstwie.

Metody i kryteria oceniania:

60% - esej

30% - zaangażowanie w gry i dyskusję w czasie zajęć

10% - postawa na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazur
Prowadzący grup: Adam Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)