Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB2NP04TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja rekreacji
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw hotelarstwa i gastronomii, wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do przygotowania absolwenta do zadał zawodowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw hotelarstwa i gastronomii, wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do przygotowania absolwenta do zadał zawodowych.

Literatura:

Dominik P. Gastronomia we współczesnym hotelu, Druktur, Warszawa 2011

Dominik P. Gastronomia, Druktur, Warszawa 2013

Witkowski Cz.. Hotelarstwo cz.I, Druktur, Warszawa 2013

Dominik P., Drogoł W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Druktur, Warszawa 2009

Błądek Z. Programowanie, projektowanie, wyposażenie hoteli,. Palladium Poznał 2003

Blądek Z . Hotele bez barier, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Palladium Poznał 2003

Czasopisma branżowe oraz dokumenty:

Hotelarz

Przegląd Gastronomiczny

Restauracja

Nowości Gastronomiczne

Raporty z rynku hotelarskiego

GUS Turystyka na bieżący rok

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? na temat nauk o zarz?dzaniu w szczegPotrafi wykorzysta? w pracy zawodowej znajomo?? powi?za? i wspRozumie ?e wiedza i umiej?tno?ci nabyte w okresie studi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zdany minimum na ocenę dostateczną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)