Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRM2SP18TR-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zapozna się zarówno z teorią jak i praktyką rozliczeń finansowych.

Opanuje podstawy rachunkowości zarządczej i będzie umiał wykorzystać wiedzę w praktyce.

Pełny opis:

1. Zadania, zakres i cele oraz adresaci rachunkowości zarządczej.

2. Omówienie pojęć: wartość, koszt, wydatek. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych.

3. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów kontrolnych. Koszty stałe i zmienne. Rachunek kosztów pełnych.

4. Rodzaje i metody kalkulacji. Próg rentowności. rachunek opłacalności projektów inwestycyjnych.

Literatura:

1. Nowak E. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: teoria i praktyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.

2. Jaruga A., Kobalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.

3. Wermut J., Rachunkowość zarządcza: podręcznik ze zbiorem przykładów, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Spicak
Prowadzący grup: Marta Czupryńska-Kociszewska, Piotr Kociszewski, Renata Spicak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski, Renata Spicak
Prowadzący grup: Marta Czupryńska-Kociszewska, Renata Spicak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Spicak
Prowadzący grup: Renata Spicak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Tryb prowadzenia:

wykład i ćwiczenia

Wymagania (lista przedmiotów):

brak wymagań

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o podstawowych rodzajach problemów decyzyjnych przedsiębiorstwa oraz metodologii ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Zajęcia z wprowadzenia do rachunkowości zarządczej mają na celu umożliwienie samodzielnego czytania sprawozdania finansowego oraz jego interpretacji.

Student zapozna się z terminologią finansową, której znaczenie jest zbieżne w dowolnym kraju, w którym lub dla którego będzie pracował.

Szczegółowo zostaną omówione koszty występujące w przedsiębiorstwie turystycznym oraz próg rentowności.

Literatura:

1. Nowak E. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: teoria i praktyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.

2. Jaruga A., Kobalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.

3. Wermut J., Rachunkowość zarządcza: podręcznik ze zbiorem przykładów, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Spicak
Prowadzący grup: Marta Czupryńska-Kociszewska, Renata Spicak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)