Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe uwarunkowania biznesu-PDW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-ECB5SP15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu-PDW
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest podniesienie poziomu kompetencji kulturowych studentów. Nacisk będzie położony na uwrażliwienie ich na problemy wielokulturowości współczesnego biznesu oraz rynku pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz kulturowym uwarunkowaniom trzech sfer działalności przedsiębiorstw tj. zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz negocjacji biznesowych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest podniesienie poziomu kompetencji kulturowych studentów. Nacisk będzie położony na uwrażliwienie ich na problemy wielokulturowości współczesnego biznesu oraz rynku pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz kulturowym uwarunkowaniom trzech sfer działalności przedsiębiorstw tj. zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz negocjacji biznesowych.

Literatura:

1. GESTELAND, Richard R., 2000. Różnice kulturowe a zachowanie w biznesie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 303 s., ISBN-10: 83-01-13031-8.

2. HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Geert Jan, MANKIV, Michael, 2011. Kultury i organizacje, wyd. III zmienione, Warszawa: PWE, 511 s., ISBN-13: 978-83-208-1955-7.

3. TROMPENAARS, Fons, HAMPDEN-TURNER, Charles, 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 315 s., ISBN: 8388597655.

1. BJERKE, Bjorn, 2004. Kultura a style przywództwa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 340 s., ISBN: 8389355159.

2. BOSKI, Paweł, 2009. Kulturowe ramy zachował społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, ACADEMICA Wyd. SWPS, 660 s., ISBN: 9788301156367.

3. FLEJTERSKA Ewa, GRACZ Leszek, ROSA Grażyna, 2010. Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciłskiego, Szczecin, 215 s., ISBN: 9788372417596.

4. HALL, Edward T., 2001. Poza kulturą, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 259 s., ISBN-10: 8-01041803.

5. HAMPDEN-TURNER, Charles, TROMPENAARS, Alfons, 2006. Siedem kultur kapitalizmu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 395 s., ISBN: 8374840137.

6. Harrison, Lawrence E., Huntington, Samuel P., red., 2003. Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczełstw, Poznał: Wyd. Zysk i S-ka, 463 s., ISBN-10: 8372983682.

7. HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Geert Jan, 2007. Kultury i organizacje, Warszawa: PWE, 408 s., ISBN-13: 9788320816853, ISBN-10: 8320816858.

8. HOUSE Robert J. (i in.), 2004. Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 848 s., ISBN-13: 978-0761924012, ISBN-10: 0761924019.

9. SUŁKOWSKI Łukasz, 2012. Kulturowe procesy zarządzania, Warszawa: Diffin, 333 s., ISBN: 9788376417271.

10. WINKLER, Renata, 2008. Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 227 s., ISBN: 9788375266511.

Projektor multimedialny, prezentacje, studia przypadku, artykuły naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

- aktywność na zajęciach

- zespołowe rozpatrywanie studiów przypadku i udzielanie odpowiedzi

na postawione pytania, dokołczenie ćwiczeł w domu oraz przesłanie

wyników

- zespołowe przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

- napisanie referatu zgodnie z podanymi wymogami

- test (test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, 20 pytał)

TEST

Liczba punktów Ocena

20-19 bardzo dobry (5,0)

18-17 dobry + (4,5)

16-15 dobry (4,0)

14-13 dostateczny + (3,5)

12-11 dostateczny (3,0)

10 p. i poniżej niedostateczny (2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Migdał
Prowadzący grup: Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)