Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Multiculturalism in business-elective subject

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-ECM3SE09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multiculturalism in business-elective subject
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The main aim of this course is to increase the level of cross-cultural competency among students. Special emphasis will be placed on building cultural awareness and more advanced understanding of the ways people from different cultural backgrounds think, communicate, and behave based on the value systems that ground them.

Pełny opis:

The main aim of this course is to increase the level of cross-cultural competency among students. Special emphasis will be placed on building cultural awareness and more advanced understanding of the ways people from different cultural backgrounds think, communicate, and behave based on the value systems that ground them.

Literatura:

1. GESTELAND Richard R., Cross-Cultural Business Behavior: A Guide for Global Management, 5th revised ed., Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2012, 400 p., ISBN: 978-8763002387.Publishing, London 1997, ISBN: 978-0786311255. 3. HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Geert Jan, MINKOV Michael, Cultures and Organizations. Software of the Mind, 3rd ed., McGraw-Hill, New York 2010, 576 p., ISBN: 978-0071664189. 4.

THOMAS, D.C., PETERSON M.F. (2014) Cross-Cultural Management: Essential Concepts. 3rd ed. Thousand Oaks [CA]: Sage Publications.1. HALL Edward T., Beyond Culture, Anchor Books, Garden City [NY] 1976, 320 p., ISBN: 978-0385124744. 2. HAMPDEN-TURNER Charles, TROMPENAARS Fons, Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, 2nd ed., Nicholas Brealey. 3. HOUSE Robert J. (et al), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks [CA] 2004, 848 p., ISBN: 978-0761924012. 4. JANDT Fred E., An Introduction to Intercultural Communication, 7th ed., SAGE Publications, Thousand Oaks 2012, 448 s., ISBN: 978-1412992879. 5. MORAN R.T.,. ABRAMSON Neil Remington, MORAN Sarah W., Managing Cultural Differences: Global Leadership Strategies for Cross-Cultural Business Success, 9th edition, Routledge, London 2014, 612 p., ISBN-13: 978-0415717359

Presentations, scientific articles.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: - test (test), - cross-cultural comparison - group report (term paper/project), group, cross-cultural comparison - presentation (presentation), case studies (group assignment), activeness (other/activeness).

Test punca

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Migdał
Prowadzący grup: Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)