Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku europejskiego - PDW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-PoRyUb-NMP/3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku europejskiego - PDW
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wiktorow
Prowadzący grup: Aleksandra Wiktorow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot do wyboru: Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku europejskiego

Prowadzący: dr Aleksandra Wiktorow

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów należących do modułu przedmiotów podstawowych (ekonomia i finanse)

Cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania rynku ubezpieczeń komercyjnych działu I i działu II, aktualnych problemów tego rynku, perspektyw rozwoju w Polsce oraz innych krajach europejskich. Wskazanie podobieństw i różnic między poszczególnymi rajami oraz przyczyn tego zjawiska

Treści kształcenia:

1. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce w ostatnich 10 latach, tendencje w zbiorze składki i wypłacie odszkodowań, zmiany w oferowanych produktach, nowe zjawiska na rynku ubezpieczeń na życie i wnioski z nich wynikające dla regulacji ustawowych i praktyki działania zakładów ubezpieczeń

2. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce w ostatnich 10 latach, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych. Analiza przyczyn negatywnych i pozytywnych zjawisk na tym rynku oraz instrumenty na nie wpływają

3. Rynek ubezpieczeń w wybranych krajach UE, tendencje zmian, podobieństwa i różnice między różnymi krajami, w tym Polską

4. Regulacje UE w dziedzinie ubezpieczeń, kierunki nowych rozwiązań, ich przyczyny i przewidywane skutki, zmiany w ustawodawstwie polskim

5. Relacja klient – zakłady ubezpieczeń i jej zmian w dłuższym okresie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)