Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architectonic Design(1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI3SE11AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architectonic Design(1)
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Cykl dwóch wykładów przedstawia genezę i charakterystykę współczesnego jednorodzinnego domu mieszkalnego oraz omawia zagadnienie społecznego mieszkalnictwa w niskiej zabudowie na przykładzie wybranych osiedli niskiej zwartej zabudowy, jakie powstały w Europie i Ameryce Północnej w XX i XXI wieku w nawiązaniu do idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda.

Pełny opis:

Celem edukacyjnym jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie zasad projektowania domu jednorodzinnego w powiązaniu z otaczająca zabudową, środowiskiem naturalnym i społecznym. Studenci poznają typologię form mieszkalnictwa jednorodzinnego, zasady harmonii, jakie rozwinęły się w procesie rozwoju wzorców domu modernistycznego i postmodernistycznego w XX i XXI wieku, posiądą zdolność przeprowadzenia analizy terenu dla planowanego zespołu domów w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz stworzenia formy przestrzennej domu na bazie opracowanego schematu funkcjonalnego i racjonalnego układu konstrukcji, harmonijnie wpisującej się w otoczenie.

Literatura:

1.Tobolczyk,M."Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów." Oficyna wydawnicza, W-wa 2017.

2. Rybczyński W., Najpiękniejszy dom na świecie, Wydawnictwo Literackie 2012

2. Ostrowski, W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza P.W. Warszawa 1996,

3. Syrkus, H. Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, PWN 1976

Efekty uczenia się:

K1P_K6_W03 Student zna podstawowe zasady tworzenia formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń

Ma pewną wiedzę na temat społecznych i psychologicznych uwarunkował projektowania architektonicznego

Student posiada umiejętność opracowania programu dostosowanego do potrzeb przyszłych mieszkańców oraz podjęcia decyzji lokalizacyjnych opartych na przeprowadzonej analizie terenu działki. Na bazie tych materiałów opracowuje koncepcyjny projekt domu jednorodzinnego umiejętnie wpisany w kontekst otoczenia.

Kształtuje w przestrzeni architektonicznej powiązania funkcjonalne i formalne między wnętrzem domu i jego zewnętrznym otoczeniem

Posiada umiejętność wpisania koncepcji przestrzennej w odpowiedni system konstrukcyjny zapewniający stabilność budowli.

Opracowuje formę obiektu odpowiadającą jego przeznaczeniu oraz posiadającą walory estetyczne.

Umie odpowiednio zorientować budynek dla najlepszego nasłonecznienia i ochrony przed wiatrem oraz zastosować ekologiczne rozwiązania techniczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i aktywny udział w zajęciach

Praktyki zawodowe:

w odniesieniu do całego kursu i innych kursów dotyczących projektowania architektonicznego praktyki przewidziano po sem.6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Marta Tobolczyk, Karolina Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Marta Tobolczyk, Karolina Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski, Marta Tobolczyk, Karolina Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dana Matouk
Prowadzący grup: Dana Matouk, Karolina Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)