Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII2SP001CI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika cyfrowa
Jednostka: Kierunek-Informatyka
Grupy: Informatyka 2 sem. PL ST
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Matematyka dyskretna, Znajomość systemów liczbowych, logika boolowska

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów w tematykę podstawowych układów cyfrowych, w tym wiedzy na temat cyfrowych układów kombinacyjnych, sekwencyjnych, układów synchronicznych i asynchronicznych.

Pełny opis:

Przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych układów cyfrowych, w tym wiedzy na temat cyfrowych układów kombinacyjnych, sekwencyjnych, układów synchronicznych i asynchronicznych Zapoznanie studentów z architekturami układów cyfrowych w oparciu ćwiczenia i projekty realizowane w układach FPGA. Nabycie przez studentów umiejętności projektowania układów cyfrowych z wykorzystaniem środowiska Altera Nabycie przez studentów umiejętności minimalizacji funkcji logicznych w procesie projektowania prostych i złożonych układów cyfrowych

Literatura:

Łuba, Tadeusz, and Grzegorz Borowik. Synteza logiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015

Kamionka-Mikuła, Halina, Henryk Małysiak, and Bolesław Pochopień. Synteza i analiza układów cyfrowych. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009.

Małysiak, Henryk, ed. Teoria automatów cyfrowych: laboratorium: praca zbiorowa. Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003.

Materiały własne do ćwiczeń lab.

Efekty uczenia się:

Student:

Umie projektować różnej klasy automaty cyfrowe kombinacyjne i sekwencyjne

Potrafi przeprowadzić minimalizację funkcji logicznej dla danego układu cyfrowego

Potrafi określić i zniwelować niekorzystne zjawiska występujące podczas pracy automatu cyfrowego takie jak hazard i wyścig.

Umie przeprowadzić syntezę logiczną z zastosowaniem zasad projektowania strukturalnego oraz komputerowych narzędzi projektowania układów logicznych i cyfrowych

Umie przeprowadzić symulację funkcjonalną układu cyfrowego w środowisku FPGA

Metody i kryteria oceniania:

test cząstkowy

ocena efektywności pracy w czasie zajęć laboratoryjnych

ocena i weryfikacja projektów własnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Strzęciwilk
Prowadzący grup: Dariusz Strzęciwilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Brzozowski
Prowadzący grup: Ernest Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Brzozowski
Prowadzący grup: Ernest Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Ćwikliński
Prowadzący grup: Radosław Ćwikliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Ćwikliński
Prowadzący grup: Radosław Ćwikliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)