Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architecture of computer Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII3SE02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architecture of computer Systems
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Course objective is to familiarize students with architecture and principles of working of a computer system from the programmer’s viewpoint and to help them to understand the relationship between computer program and hardware architecture of the system. This knowledge is put into practice during laboratory classes where students prepare and run programs written in the assembly language of the MIPS processor.

Pełny opis:

Course objective is to familiarize students with architecture and principles of working of a computer system from the programmer’s viewpoint and to help them to understand the relationship between computer program and hardware architecture of the system. This knowledge is put into practice during laboratory classes where students prepare and run programs written in the assembly language of the MIPS processor.

Literatura:

William Stallings - Computer Organization and Architecture, 9th Edition, Pearson, 2013

Jon Stokes - Inside the Machine: An Illustrated Introduction to Microprocessors and Computer Architecture, No Starch Press, 2007

MIPS Technologies, Inc. - MIPS32 Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32 Instruction Set, 2005 (http://www.cs.cornell.edu/courses/cs3410/2015sp/MIPS_Vol2.pdf)

Pete Sanderson, Ken Vollmar - An Assembly Language I.D.E. to Engage Students of All Levels - A Tutorial, 2007 (http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/mars/tutorial.htm)

John L. Hennessy, David A. Patterson - Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition, Morgan Kaufmann, 2011

Robert Britton - MIPS Assembly Language Programming, Prentice Hall, 2004

Lecture slides

Efekty uczenia się:

Knowledge of architecture of computer systemsAbility to work in the IT system environment Ability to work in a team during solving problems related to low-level computer programming

Metody i kryteria oceniania:

Lectures:

100% - written assignment

Labs:

100% - average from three tasks with increasing degree of difficulty. For each task a student can get between 0 and 5 points.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jakubowski
Prowadzący grup: Mariusz Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)