Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Robotics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII4SE02-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cognitive Robotics
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The primary purpose of the course is to teach some fundamental ideas and attitudes in computer networks. After the course, students will be able to construct reliable, high-quality computer networks with the use of routers and switches, and will be deeply familiar with IOS current notions of specification. They will also have acquired the basis of an engineering view of structured cabling systems.

The goal of this course is to introduce student to fundamental networking concepts and technologies. The skills that will be emphasized in this course are practical nature. In this course, we will explore the concepts that build the foundation of current computer networks, protocols and standards. Students will learn how networks and their compon

Pełny opis:

The primary purpose of the course is to teach some fundamental ideas and attitudes in computer networks. After the course, students will be able to construct reliable, high-quality computer networks with the use of routers and switches, and will be deeply familiar with IOS current notions of specification. They will also have acquired the basis of an engineering view of structured cabling systems.

The goal of this course is to introduce student to fundamental networking concepts and technologies. The skills that will be emphasized in this course are practical nature. In this course, we will explore the concepts that build the foundation of current computer networks, protocols and standards. Students will learn how networks and their components interact and operate how to identify the main challenges in networking and discover how they are solved, explore different techniques that are employed in networking research and will develop practical networking skills through the lab assignments.

The goal is to develop an understanding of how routers and switches are interconnected and configured to provide WAN access to LAN users. Labs will help students become familiar with the basic components of a PC computer system, routers and switches and their connections including network attachment. Hands-on and lab experiments and specific skills will be based on routers switches IOS.

Literatura:

Lecture notes (PDF files)

R. Graziani, A. Johnson, Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, Indianapolis, USA, 2008

L. L. Peterson and B. S. Davie, Computer Networks: A Systems Approach, Morgan Kaufmann Publishers, 3rd Edition, 2003

J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley Publishing, 5th edition, 2014 Lecture slides

Useful websites

IOS Software

Cisco Routers and switches

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hans-Dieter Burkhard, Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)