Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Robotics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII4SE12CI-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cognitive Robotics
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the semester, students divided into groups of 3-5 people carry out 2 projects related to robotics.

The first project is to prepare a team of NAO robots to play football. This project is implemented according to the idea of ​​prof. H. D. Burkhard and on the widely available software prepared by the professor's team: http://www.naoteamhumboldt.de/en/projects/robonewbie/

In the course of this project, the focus is on cognitive science robotics, that is on the robot software, especially on improving the "logic" of the game.

The second project is the implementation of a simple robot using the Arduino platform and parts such as: servos, motors, transistors, distance sensors, bluetooth cards, infrared sensors, etc. Students have the opportunity to convince themselves that robotics is an interdisciplinary field that combines a range of sciences. Students integrate, consolidate and deepen knowledge in the fields of electronics, digital technology and programming.

Schedule of lectures:

1. General introduction to robotics 7.5 hours

2. Introduction to the subject of programming of NAO robots, solution of exemplary 7.5 h issues

3. Introduction to the subject of the Arduino platform. Discussion of methods of building systems based on Arduino, discussion of the operation of selected sensors and actuators 7.5 h

4. Student presentations of Arduino robots 2.5h

5. NAO robot football games - 2.5 hours

6. Final test 2.5 h

Literatura: (tylko po angielsku)

1.NAO robot documentation: http://doc.aldebaran.com/2-1/home_nao.html

2. NAO robot simulator documentation: http://www.naoteamhumboldt.de/en/projects/robonewbie/

&

https://www2.informatik.hu-berlin.de/~naoth/RoboNewbie/Courses/

3. Official Arduino website: www.aduino.cc

1. J. Craig, Introduction to robotics

2. Lewis, F.L.; et. al. “Robotics”

Mechanical Engineering Handbook

3. Robotics and automation handbook / edited by Thomas R. Kurfess

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student has basic knowledge in the field of robotics.

The student knows the current state and development trends of robotics.

The student has a basic knowledge of drives and sensors used in robotic devices and systems.

SKILLS

The student can program the NAO robot.

The student is able to do the robot using the Arduino platform.

SOCIAL COMPETENCES

The student works in a group. He can plan and realize work in a team

The student knows the current state and development trends of robotics

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students pass on the basis of:

1. Team report mid-semester 15%

2. Team report at the end of the semester 15%

3. Assessment of the Arduino robot 20%

4. Participation and result of the NAO robot team in the 15% football competition

5. Individual report at the end of the semester (each student reports their work independently) 15%

6. Test (solved individually) 20%

Notes: Due to the complexity of both projects, it is necessary that students work in groups (the time required for projects exceeds the capacity of a single student).

Points 5 and 6 are introduced to diversify the student's assessment within a given team and reduce the scale of the "stowaways" phenomenon, i.e. students who are not suited to teamwork.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gburzyński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Hans-Dieter Burkhard, Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)