Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wbudowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII5NP28CI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Strona przedmiotu: http://usosweb.vistula.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=CII5NP28CI-Z17
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji istotnych dla zrozumienia zasad budowy, działania i projektowania systemów wbudowanych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji istotnych dla zrozumienia zasad budowy, działania i projektowania systemów wbudowanych

Literatura:

R. Pełka, Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowania. WKŁ 2000 M. Pawłowski, A. Skorupski, Projektowanie złożonych układów cyfrowych, WKŁ 2010 P. Borkowski, AVR & ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego. Helion 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

SW_W1 Uporządkowana wiedza ogólna w zakresie systemów wbudowanych Zaliczenie wykładu Inf_W02

SW_W2 Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy projektowaniu systemów wbudowanych Zaliczenie wykładu Inf_W04 Inf_W05

SW_W3 Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji systemów z mikrokontrolerami Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Inf_W02 Inf_W07 InzA_W02

UMIEJĘTNOŚCI

SW_U1 Umiejętność projektowania i implementacji prostych systemów wbudowanych Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych K1_Inf_U01

SW_U2 Ma umiejętność samokształcenia się Egzamin pisemny oraz zaliczenie ćwiczeń lab. K1_Inf_U05

SW_U3 Potrafi poznawać, analizować i modelować wymagania dla oprogramowania systemów wbudowanych Zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń lab. K1_Inf_U10 K1_Inf_U14 InzA_U03 InzA_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SW_K1 Potrafi określić zadania cząstkowe, których realizacja prowadzi tworzenia rozwiązań Zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń lab. K1_Inf_K04

Metody i kryteria oceniania:

Możliwości zaliczenia wykładu - 2 kolokwia po 30p., minimum dla zaliczenia 31p. - Końcowy sprawdzian z całego materiału Zaliczenie laboratorium - Obecność na zajęciach i wykonanie zadań realizowanych w czasie zajęć laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)