Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Path III: Embedded Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII5SE03CI-Z20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Path III: Embedded Systems
Jednostka: Kierunek-Informatyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Wymagania (lista przedmiotów):

Architecture of computer Systems CII3SE02

Założenia (opisowo):

Zrozumienie wbudowanych systemów komputerowych w zakresie funkcji, struktury, wymagań projektowych i programowania. Zdobycie wiedzy na temat architektur mikrokontrolerów i interakcji mikrokontrolera z innymi komponentami systemu wbudowanego.

Skrócony opis:

Zrozumienie wbudowanych systemów komputerowych w zakresie funkcji, struktury, wymagań projektowych i programowania. Zdobycie wiedzy na temat architektur mikrokontrolerów i interakcji mikrokontrolera z innymi komponentami systemu wbudowanego.

Pełny opis:

1. Wstęp. Definicja systemu wbudowanego. Kategorie systemów wbudowanych i ich przykłady. Wymagania i kryteria optymalizacji. Technologie procesorów i układów scalonych dla systemów wbudowanych. Analiza przykładowych projektów systemów wbudowanych. (6 godz.)

2. Architektury mikrokontrolerów, procesory sygnałowe, procesory typu softcore, dedykowane architektury sprzętowe. (4 godz.)

3. Arduino jako przykład systemu wbudowanego. Płytki Arduino, peryferia i dodatkowe komponenty. Programowanie Arduino. Symulowanie Arduino za pomocą aplikacji Autodesk TinkerCAD. (5 godz.)

4. Komunikacja wsystemach wbudowanych. Interfejsy przewodowe i bezprzewodowe: I2C, SPI, RS232, CAN, BlueTooth, ZigBee i IrDA. (5 godz.)

5. Czujniki i siłowniki w systemach wbudowanych. (4 godz.)

6. Rodzina mikrokontrolerów 8051: architektury, cechy charakterystyczne i programowanie. (6 godz.)

Literatura:

F. Vahid, T. Givargis – “Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Approach”, John Wiley & Sons 2002

2. J. W. Valvano – “Embedded Microcomputer Systems”, Cengage Learning 2011

J. Blum - Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2020

C. Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky, N. Manjikian – “Computer Organization and Embedded Systems”, McGraw-Hill 2012

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw działania systemów wbudowanych i architektur mikrokontrolerów.

Umiejętność rozpoznawania i analizowania wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania systemu wbudowanego.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej systemu wbudowanego opartego na Arduino - 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jakubowski
Prowadzący grup: Mariusz Jakubowski, Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)