Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB5SP15DI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Kierunek-Dietetyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów do zagadnienia ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat utworów, wynalazków i znaków towarowych oraz związanych z tym praw autorskich. Zapoznanie studentów z zagadnieniami autorskich praw osobistych i majątkowych oraz ochrony utworu. Zapoznanie studentów z poszczególnymi prawami własności intelektualnej dot. dozwolonego użytku publicznego, użytku prywatnego, prawa cytatu. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Pełny opis:

Wykłady

Pojęcia podstawowe: utwór, wynalazek, znak towarowy. Zakres prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe.

Pojęcie własności przemysłowej i ograniczenia ich dotyczące.

Poszczególne prawa własności intelektualnej dot. dozwolonego użytku publicznego, użytku prywatnego, prawa cytatu.

Naruszenie praw własności intelektualnej i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa Prawo własności przemysłowej

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, umie rozróżnić materiały przeznaczone na dozwolony użytek publiczny i prywatny od tych chronionych prawem, a także jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z materiału wykładowego.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie przynajmniej 51% punktów z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Kaczurba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maliszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Nowacka
Prowadzący grup: Małgorzata Nowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Nowacka
Prowadzący grup: Małgorzata Nowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)