Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB1NP03FA-Z20-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład wspólny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Wykład - teoria finansów

Tryb prowadzenia:

wykład on line egzamin pisemny na platformie Platon

Studenci muszą przygotować jedną prezentację z tematów wskazanych w sylabusie przed podejściem do egzaminu

Wymagania (lista przedmiotów):

bez wymagań

Założenia (lista przedmiotów):

bez wymagań

Skrócony opis:

Ogólne informacje o finansach, rynkach finansowych, ich organizacji itp.

Pełny opis:

1. Funkcje rynków finansowych

2. Dlaczego rynki finansowe muszą być regulowane

3. Segmenty rynkow finansowych

a. rynek pieniężny

b. rynek kapitałowy

c. rynek walutowy

d. rynek instrumentów pochodnych

4. rynki pierwotne i wtórne

5. Uczestnicy rynków finansowych

6. Banki - banki komercyjne, banki centralne

7. Firmy ubezpieczeniowe

8. Fundusze inwestycyjne

9. Fundusze emerytalne

10. Giełda papierów wartościowych

11. Nadzór nad rynkami finansowymi

12. Typy instrumentow finansowych

a. akcje

b. obligacje

c. listy zastawne

d. instrumenty pochodne

13. Międzynarodowe rynki finansowe

14. Główne instytucje finansowe

15. Głowne skladniki finansów UE

Literatura:

https://ksiegarnia.pwn.pl/Rynki-instrumenty-i-instytucje-finansowe,731751805,p.html

Podstawka M. Podstawy finansów – teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

Owsiak S. Finanse publiczne – teoria i praktyka, PWN. Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)