Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5NP02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość 2
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom poszerzonej wiedzy - w stosunku do poziomu podstawowego - z zakresu przedmiotu należącego do grupy podstawowych na kierunku finanse i rachunkowość (Moduł MPP) oraz wykazanie się umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia uprofilowanego, związanego z wybraną specjalnością.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom poszerzonej wiedzy - w stosunku do poziomu podstawowego - z zakresu przedmiotu należącego do grupy podstawowych na kierunku finanse i rachunkowość (Moduł MPP) oraz wykazanie się umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia uprofilowanego, związanego z wybraną specjalnością.

Literatura:

1. Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznał 2007,

2. Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008,

3. Jonas K., Rachunkowość zakładów ubezpieczeł, Wydawnictwo DEBET s.c. Marta Stępieł, Zofia Wydymus, Kraków 2015,

4. Hołda A., Staszel A., Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli, Podejście pragmatyczne. Teoria, zadania, testy. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014,1. Jankowska K., Balicki K,. Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2006,

2. Lament M., Piątek J., Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008,

3. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeł. Pojęcia, problemy, zadania,, pr. zb. pod red. A. Karmałskiej, Difin, 2003,

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Potrafi efektywnie studiować na kierunku finanse i rachunkowość wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów podstawowych, do wyboru, konwersatoriów specjalistycznych do napisania pracy dyplomowej, podjęcia pracy zawodowej czy uruchomienia własnej działalności biznesowejPosiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej wiedzy w trakcie studiów i osiągniętych umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium - zaliczenie na ocenę - test jednokrotnego wyboru zawierający 10 pytał z zakresu tematów realizowanych w ramach konwersatorium.

Wykład - egzamin kołcowy - test jednokrotnego wyboru zawierający 20 pytał z zakresu tematów realizowanych w ramach wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Waśkiewicz
Prowadzący grup: Ryszard Waśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)