Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5SE15FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Financial Accounting
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The main objective of the lecture is to introduce students to different areas of Financial Accounting in enterprise.

Pełny opis:

1. Introduction -2,5 h – reminding

a/ Financial statements and their elements

b/ Accounting as an information system, recording process – reminding

2. Recording income statement transactions - 2,5 h

3. The Operating Cycle of a Business (The Revenue/Receivables/Cash Cycle) -4 h

a/The recognition of revenues and accounting of revenues

b) Types of receivables- typical receivables operation (entries)

c) Bad debts, aging receivables and its accounting;

4.Fixed Assets – 4H

a) Accounting for the Acquisition of Fixed Assets

b/ Valuation of Assets at Fair Values

c/ Depreciation and Amortization and Impairment of FA

d) cash management and control, typical cash accounting entries

5. Inventory (Stocks) and its accounting -4 h

a) Types of inventories

b) Inventory systems

c) Cost on inventory

d) Methods of inventory’s valuation

e) Cost of goods sold and its accounting

6. Equity and activity financing - 8h

a) Bank credits and its accounting

b) leasing

c) Capital Stock and its accounting

7) Currency differences in sales, purchase and valuation of assets and liabilities – 2,5 h

8) Provisions and its role in accounting – 2,5 h

Literatura:

• „Accounting for Business Studies” by Aneirin Sion Owen; Manchester Metropolitan University;

• Financial Accounting an International Introduction”, David Alexander, Christopher Nodes

International Accounting Standards

International Financial Reporting Standards

Efekty uczenia się:

Student has a knowledge of the different aspects of financial accounting of enterprises.

Student has the ability to apply accounting principles, accounting and financial reporting, the use of accounting knowledge in operational and strategic decisions of companies and other organizations (business units)

Metody i kryteria oceniania:

Mid-Term Exam – =50 %

Final Exam - 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bojańczyk
Prowadzący grup: Mirosław Bojańczyk, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jasurbek Babaev
Prowadzący grup: Jasurbek Babaev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)