Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elective Course: Autocratisation and international cooperation in Asia-Pacific

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3SE17-PDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elective Course: Autocratisation and international cooperation in Asia-Pacific
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) None.Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As below.

The link to class:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNmNjg3YjQtYWUwNS00NDU0LThkNzktNThlNTc4MjhlMzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%229ed1e467-57c6-44e7-a7da-38a54c604e90%22%7d

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers an in-depth exploration of the interplay between autocratisation processes and international cooperation in the dynamic region of Asia-Pacific. As the Asia-Pacific region undergoes significant political and economic transformations, this course aims to provide students with a comprehensive understanding of the challenges and opportunities that arise from the rise of autocratic tendencies and the impact on regional and global cooperation. Throughout the course, students will critically analyse the causes, manifestations, and consequences of autocratisation in various countries across the Asia-Pacific region. The course elaborates on complex factors driving autocratic tendencies, including domestic political dynamics, economic development, and societal factors. Furthermore, the classes shed light on the intricate relationship between autocratisation and international cooperation. Students will explore how autocratic regimes engage with regional and global institutions, the challenges they pose to democratic norms, and the impact on regional security, economic integration, and governance.

Literatura: (tylko po angielsku)

Classes:

Class 1. Introduction to the course. Overview of politics in the Asia-Pacific region

Class 2. Autocratisation in the Asia-Pacific

• Reading: Kurlantzick, J. (2019) Autocratisation in Southeast Asia: Causes, Characteristics, and Consequences. Carnegie Endowment for International Peace.

Class 3. Understanding Autocratic Tendencies in Asia-Pacific

• Reading: Zhao, S. (2015) Asia-Pacific autocratisation: From crises of governance to structural changes. Australian Journal of International Affairs, 69(3), 227-241.

Class 4. Autocratisation and International Institutions in Asia-Pacific (1)

• Reading: Svolik M. W. (2012) The Politics of Authoritarian Rule; Thompson, M. R. (2020) Democracy and Its Discontents: Understanding Recent Protest Movements in Southeast Asia.

Class 5. Autocratisation and International Institutions in Asia-Pacific (2)

Readings: Christensen T. J. (2015) Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping: Its Drivers and Tools.

Class 6. Challenges to Democratic Norms in Asia-Pacific

• Reading: Jia, Q. (2020) China and Global Governance: From Rule Taker to Rule Shaper? The Chinese Journal of International Politics, 13(4), 489–514.

Class 7. Autocratisation and Regional Security Challenges

• Readings: Scobell, A., Nathan A. J. (2012) China's Assertive Behaviour - Part One: On 'Core Interests'; Allison G. T. (2017) The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?; Ba, A. D. (2017) The Impact of Autocratisation on Regional Security: The Case of Southeast Asia.

Class 8. Autocratisation and Human Rights in Asia-Pacific

• Readings: Manning, C. (2005) The Impact of Autocratic Rule on Human Rights: A Cross-National Analysis; Morris, S. J. (2018) The Human Rights Consequences of Authoritarian Rule in Southeast Asia: The Case of Cambodia, Laos, and Vietnam; Amnesty International (2022) The State of Human Rights in Asia-Pacific 2021.

Class 9. Autocratisation and civil society in Asia-Pacific (1)

Class 10. Autocratisation and civil society in Asia-Pacific (2)

• Readings: Mietzner, M. (2013) Civil Society and Democratization in Southeast Asia: Lessons from East Asia's Democratic Transition; The Asia Foundation (2020) Civil Society in Asia: A Regional Assessment.

Class 11. Autocratisation and gender-washing

• Readings: United Nations Security Council (2021)Women, Peace, and Security in Asia-Pacific: Challenges and Opportunities; UNDP (2017) The Gender Dimensions of Radicalization and Terrorism in Asia.

Class 12. Early exam

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes:

1. Knowledge:

The graduate has deepened their knowledge and understanding of contemporary international relations, and their historical, cultural, political, social and economic implications, the graduate uses them in analytical and scientific work. IR-K7 – W01

The graduate knows the cultural, social, economic and political context of the contemporary international environment for analytical and scientific purposes, taking into account its political and economic diversity and the ongoing globalization processes. IR-K7 – W03

2. Skills:

The graduate can perform advanced analyses for the purposes of analytical and scientific work, using professional and advanced methods and instruments characteristic of the science of international relations, and propose their own applications. IR-K7 – U03

The graduate can formulate and characterize problems in international relations and propose their solutions based on ethical and legal standards for the purposes of analytical and scientific work. IR-K7 – U04

3. Social Competences:

The graduate is ready to formulate critical and informed judgments on international relations and provide their substantive justification taking into account the related social and ideological issues. IR-K7 - K01

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Requirements:

1. Attendance;

2. Discussions during the classes (raise the grade)

3. Assignment 1: Short essay (mid-semester assignment) 30%; the assignment is mandatory.

4. Final exam (an open-book exam); 70%.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

NA.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzywacz-Gawrycka
Prowadzący grup: Anna Grzywacz-Gawrycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)