Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB2SP002IR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Kierunek-Stosunki Międzynarodowe
Grupy: Stosunki międzynarodowe 2 sem PL ST
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu studenci osiągną zrozumienie:

• głównych perspektyw teoretycznych i debat w badaniu socjologii politycznej

• relacji między ruchami społecznymi, partiami politycznymi

i głosowaniem zmiany społeczne

• przyczyn zaufania i nieufności w społeczeństwie

Będą w stanie identyfikować korelacje między tym, co wewnątrzpańswowe a międzynarodowe oraz powiązać bieżące problemy globalne z krajową dynamiką polityczną.


Pełny opis:

1. ABC socjologii polityki. Podstawowe zagadnienia z zakresu przedmiotu

i literatury

2. Graffiti jako forma partycypacji politycznej

3. Zmieniająca się rola współczesnego państwa

4. Kultura polityczna

5. Przywództwo polityczne

6. Zaufanie i nieufność

7. Ruchy społeczne i zmiany społeczne

8. Media i polityka

9. Polityka pamięci

10. Polityczna i społeczna trauma

11. Skandal polityczny

12. Test końcowy

Literatura:

Wiatr J.J., Socjologia polityki, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1999.

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008.

Janoski T. and others, The Handbook of Political Sociology states, civil societies, and globalization, Cambridge University Press 2005.

Drake M., Political Sociology for a Globalized World, Polity Press 2010.

Dobratz B. and others, Power, Politics, and Society: an Introduction to Political Sociology, Routledge 2012.

Materiały przekazywane studentom przez wykładowczynię.

Efekty uczenia się:

- Ma wiedzę z zakresu nauk politycznych, w szczególności stosunków międzynarodowych oraz ich miejsca

w systemie nauk i relacjach do innych nauk, w tym socjologii

- Ma wiedzę z zakresu kontekstu kulturowego, społecznego, gospodarczego i politycznego współczesnych stosunków międzynarodowych oraz jego historycznych uwarunkowań.

- Potrafi komunikować się w języku wykładowym i obcym na poziomie B2 ESOKJ z użyciem słownictwa typowego dla nauki o stosunkach międzynarodowych oraz przygotowywać w tych językach proste raporty i analizy.

- Potrafi wykorzystać wiedzę w odniesieniu do problemów pojawiających się w przestrzeni międzynarodowej oraz przeprowadzać ich analizę proponując etyczne rozstrzygnięcie.

- Potrafi używać nabytą wiedzę i umiejętności w celu analizowania zdobytych danych, zrozumienia ich złożoności oraz wyartykułowania prawidłowych wniosków.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć

Test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Włodkowska-Bagan
Prowadzący grup: Agata Włodkowska-Bagan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Włodkowska-Bagan
Prowadzący grup: Agata Włodkowska-Bagan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)