Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intercultural Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB4SE04EC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intercultural Communication
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Understanding of the nature of national and international security and relations among them.

Role of conflicts and threats to international security in theory and practice

Major contemporary threats in political, economic military, social and other fields

Nature of conflicts and wars their characteristics and types

Prevention of threats, conflicts and wars role of international organizations in this endeavour

General orientation in terminology and in literature in the subject matter.

Pełny opis:

Understanding of the nature of national and international security and relations among them.

Role of conflicts and threats to international security in theory and practice

Major contemporary threats in political, economic military, social and other fields

Nature of conflicts and wars their characteristics and types

Prevention of threats, conflicts and wars role of international organizations in this endeavour

General orientation in terminology and in literature in the subject matter.

Literatura:

- 1. Buran B. & L. Hansen. The Evolution of International Security Studies, Cambridge, 2009.

- 2. Sheehan M., International Security. An Analytical Survey, London 2005.

- 3. Kolodziej E., Security and International Relations Cambridge 2005.

- 4. Joseph Nye, International Conflicts,

Evans, Gareth: The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Ones and For All, Brookings Institution, Washington DC, 2008.

2.Piotr Ostaszewski: Międzynarodowe stosunki polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.

SIPRI ANNALS

Articles from the English specialised press and editorials dealing with topical problems of international threats And conflicts.

Metody i kryteria oceniania:

- Regular attendance and activity,

- Presentation of given subjects,

- Participation in debates,

- Oral examination

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Migdał
Prowadzący grup: Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)