Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB1SE003MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Management
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy: Management 1 sem. ENG
Management 1 sem. ENG
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The aim of the course is to provide knowledge and principles regarding basic management functions: planning, organising, motivating, and controlling in enterprises. Students learn different methods and concepts of business management, and become familiar with contemporary management problems. The focus is on the creation of an appropriate multi-faceted knowledge platform from the basics of management, enabling further detailed deepening of issues within specialised subjects, and on inspiring students for further personal development and proper shaping of their professional paths.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The student will have advanced knowledge in economic Sciences, in particular Economics, Finance and management and their place in the system of Sciences and relations of other Sciences

The student will have advanced knowledge of contemporary theories and management methods and their interrelationships

SKILLS

The student will have the opportunity to identify the main management problems at the operational level, as well as to formulate their effective and ethical solutions to conduct an adequate business analysis based on quantitative and qualitative methods

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.Development of Management and management definition - 5h

2. Defining the goals and ways of planning, the decision-making mechanism - 5h

3. Features of Managers- 5h

4. Managing teams of people, motivating, leadership, communication in the organization - 5h

5. Control in organization, coaching, mentoring, - 5h

6. Characteristics of the organization's environment PEST analysis- 5h

7. three levels of Management

8 Market segmentation

Literatura: (tylko po angielsku)

Ricky W. Griffin, (2008). Management, Texas A,M University, South – Western Cengage Learning,

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., (1994) Management, Pearson

Pettinger, R. (2007) Introduction to Management. 4th Ed. London: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student will be able to formulate and argue critical assessments in matters of economic, social and ideological issues

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

case study, discussion, presentations, projects, final test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marszewski
Prowadzący grup: Adam Marszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marszewski
Prowadzący grup: Adam Marszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowski
Prowadzący grup: Piotr Borowski, Adam Marszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowski
Prowadzący grup: Piotr Borowski, Adam Marszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)