Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skills for Business: Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB1SE004MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skills for Business: Communication
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy: Management 1 sem. ENG
Management 1 sem. ENG
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Communication I course is an introductory course about the fundaments of interpersonal communication. It is practical and oriented on real-life situations, mostly related to the work environment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course content:

Introduction: communication model, typology, communication as a professional competence

Communication styles

Communication as a tool of self-presentation – making relationships, creating bonds

Communication in difficult situations, in conflicts, in crisis: barriers and mistakes in communicating, overcoming barriers in communication

How to effectively communicate with others?

Literatura: (tylko po angielsku)

Human Communication: Motivation, Knowledge, Skills, Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge, second edition, 2006

Surrounded by Idiots, Thomas Erikson, 2014

Bridges Not Walls: A Book About Interpersonal Communication, John Stewart, McGraw-Hill Education; 11 edition, 2011

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course, students:

-will know, how the communication process occurs between people,

-will know models and styles of communication,

-will know how to communicate in typical work situations,

-will know how to communicate in difficult situations,

-will be able to recognize their own communication style,

-will be able to recognize other people communication styles,

-will be able to communicate in a more effective way with people in their work and private life.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Criteria for passing the course.

Creating and completing an individual project that develops communicative competencies.

Self-reflection during and after finishing the process of creating a project.

Active participation in classes – taking part in workshops, lectures, discussions.

Completing tasks during the semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozak-Gołębiowska, Anna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marta Kozak-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Gudowska
Prowadzący grup: Bogna Gudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozak-Gołębiowska
Prowadzący grup: Bogna Gudowska, Marta Kozak-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozak-Gołębiowska
Prowadzący grup: Bogna Gudowska, Marta Kozak-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)